LGBT i regerings­grundlaget

Af Søren Laursen [Udgivet på lgbt.dk]

Både seksuel orientering og kønsidentitet omfattet.

Den nye regering offentliggjorde i dag sit regeringsgrundlag. Det er interessant læsning med LGBT-briller: For første gang nogensinde nævnes LGBT-området i et dansk regeringsgrundlag.

Et helt afsnit handler specifikt om LGBT-området:

  • Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken – uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning.
  • Regeringen vil styrke indsatsen med at registrere, opklare og forebygge hate-crimes mod homoseksuelle og andre grupper.
  • Regeringen vil sikre at medmødre til børn undfanget ved kunstig befrugtning omfattes af børneloven på lige fod med fædre.
  • Regeringen vil undersøge reglerne om kønskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.

Der har åbenbart ikke kunnet opnås enighed på det foreliggende grundlag om blot at indføre det kønsneutrale ægteskab. LGBT Danmark vil arbejde for at dette sker – ægteskabet er en verdslig institution: Vi har en ægteskabslov, men ikke fx. en konformationslov. Det verdslige ægteskab skal være kønsneutralt. Det er dog tilfredsstillende, at det diskriminerende forbud mod kirkelig vielse i den nuværende lovgivning fjernes.

Det er også tilfredsstillende, at regeringen vil opprioritere indsatsen mod hadforbrydelser, herunder registreringen af sådanne. LGBT Danmark har i mange år arbejdet for dette. Arbejdet sker med en horisontal tilgang, dvs. på tværs af diskriminationsgrunde, herunder alder, handicap, etnicitet og tro.

Det tredje punkt handler om, at en bestemt gruppe af regnbuefamilier får bedre forhold, nemlig de familier, hvor et lesbisk par får børn ved kunstig befrugtning (antageligvis menes, at man får børn ved anvendelse af anonym donorsæd). Her skal medmoderen ikke længere stedbarnsadoptere sit eget barn, men kan, på lige fod med en far i heteroforhold, anerkende barnet efter børnelovens bestemmelser. Dette er meget tilfredsstillende for såvidt der var indført en stærk asymmetri i loven, hvor lesbiskes børnefamilier var underlagt en meget speciel særlovgivning.

Det sidste punkt er en hensigtserklæring om at se på forholdene om kønskorrigerende behandling og kravene for juridisk kønsskifte. Området kønsidentitet har haft en temmelig perifer rolle på den politiske scene, så det er meget tilfredsstillende, det har fundet vej til regeringsgrundlaget. Det er nogle væsentlige problemstillinger, der tages op, og det sker på en måde, som muliggør en grundig behandling.

Ud over det konkrete LGBT-afsnit (af uransalige grunde kaldet ‘seksuel ligestilling’)  er der også andre interessante afsnit.

Mangfoldighed og ligebehandling

Regeringsgrundlaget taler om mangfoldighed og ligebehandling i et horisontalt perspektiv, dvs. på tværs af beskyttelsesgrundene: Køn, seksuel orientering, etnicitet, religion og handicap. Det er overraskende, at alder ikke er med i listen, da det er med i listen fra blandt andet EU-traktaten.

LGBT Danmark har arbejdet for også at få kønsidentitet med i listen, men det er ikke lykkedes endnu.

Regeringen vil også øge ligebehandlingsnævnets kompetencer, idet det nu får mulighed for at føre sager af egen drift.

Udvidelse af Flygtningenævnet

Noget af det første Fogh-regeringen gjorde i 2001 var at smide Dansk Flygtningehjælp ud af Flygtningenævnet: Tidligere indstillede Flygtningehjælpen medlemmer af nævnet, som laver de endelige afgørelse af asylsager. Hvert nævn bestod af fem personer, heriblandt en dommer, og én indstillet af Flygtningehjælpen. Medlemmet indstillet af Flygtningehjælpen var det eneste medlem med flygtningefaglig baggrund. Fogh-regeringen fjernede Flygtningehjælpens indstillingsret og formindskede det enkelte nævn til tre personer.

LGBT Danmark er medlemsorganisation i Dansk Flygtningehjælp, og har et aktivt samarbejde med organisationen. Denne artikels forfatter var medlem af Flygtningnævnet 1999-2001 efter indstilling fra Flygtningehjælpen.
Den nye regering vil genindføre de gamle fem-persons nævn, og Flygtningehjælpens indstillingsret.

Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder, IMR, bliver en selvstændig institution for at tydeliggøre dets status som national menneskerettighedsinstitution (NHRI). Der er en del omtale af menneskerettigheder i regeringsgrundlaget, og alt dette er et signal om, at der måske vil blive lagt større vægt på området. IMR er en vigtig samarbejdspartner for LGBT Danmark, hvor vi blandt andet er meget aktive i det horisontale ligebehandlingsarbejde.

Instituttet spiller også en central rolle i arbejdet mod hadforbrydelser, som vi samarbejder om.

Forebyggelse

Regeringen vil lægge mere vægt på forebyggelse – noget der forhåbentligt kan komme til udtryk på området seksuelt overførbare sygdomme.

God regeringsførelse

Et helt afsnit handler om god regeringsførelse. Om rimelige høringsfrister, inddragelse af interessenter, herunder interesseorganisationer, og om fyldestgørende besvarelse af spørgsmål. Det lyder måske trivielt, men under den sidste regering har vi oplevet høringsfrister på få dage for endog meget kompliceret lovgivning, og vi har set en lang række indholdsløse ikke-besvarelse fra diverse ministre, som ikke har villet forholde sig til indholdet af spørgsmål.