Folketingsvalg 2011

Valget blev udskrevet til 15. september 2011.

Foreningen havde forberedt en valgpjece omhandlende aktuelle LGBT-emner:

Valg-folder (pdf)

Emnerne dannede bagrund for en spørgeskemaundersøgelse blandt kandidaterne. Mange valgte at besvare skemaet, og mange valgte at tilføje kommentarer. Følgende regneark samler alle besvarelserne:

Valg2011_kandidatsvar (xlsx)

Kort før valget udgaves et valgekstra med artikler, foreløbige resultater af spørgeskemaundersøgelsen mv.:

LGBT_valgekstra_2011 (pdf)

En samlet oversigt over alle lov- og beslutningsforslag på LGBT-området fra 1989 til 2011 blev også udarbejdet:

Valg2011_LGBT_i_Folketinget (xlsx)

Se mere om valget på wikipedia: Folketingsvalget 2011