Asyl: Fleeing homophobia

Download rapport (in English) : Fleeing_Homophobia_report_EN

Download artikel om transpersoner og asyl (præsenteret på afslutningskonferencen) : Persecution_and_neglect_Paper

Se mere om projekt og konference på projektets hjemmeside: http://www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/conferenties-en-projecten/onderzoeksproject-fleeing-homophobia/index.asp

 

Notits fra lgbt.dk:

 

Asyl i EU?

EU-projekt viser stor forskel på behandlingen af LGBT-asylsager i Europa.

Ved en konference i Amsterdam  den 5.-6. september offentliggjordes den afsluttende rapport fra EU asylprojektet Fleeing homophobia. En europæisk arbejdsgruppe har lavet et omfattende sammenlignende studie af asylpraksis i de forskellige EU-lande.

Projektet er udført af Sabine Jansen, fra den hollandske LGBT-organisation COC, sammen med Thomas Spijkerboer, professor ved det juridiske fakultet ved det Fri Universitet Amsterdam.  Der har været tilknyttet landeeksperter fra alle EU-lande (samt Norge og Israel), og der har været en følgegruppe med repræsentanter fra blandt andet UNHCR og ECRE.

Studiet viser en betydelig variation i behandlingen af LGBT-asylsager, og der er lavet grundige analyser af en række konkrete temaer, herunder troværdighedsvurderinger, disktretionskrav, landeoplysninger vedr. oprindelseslande og krav om at søge de lokale myndigheders beskyttelse. På mange måder ligger europæisk asylpraksis under den standard, der foreskrives af internationale konventioner.

Dansk indsats for trans

Ved afslutningskonferencen blev rapporten præsenteret og drøftet, ligesom en række artikler om LGBT asyl-temaer blev præsenteret og diskuteret i workshops.

Søren Laursen fra LGBT Danmark har været den danske landeekspert. På et arbejdsmøde tidligere på året problematiserede han den svage italesættelse af transkønnede asylansøgere – herunder projektets titel – og deres særlige forhold, som ofte er anderledes end i sager vedrørende seksuel orientering. Det fik betydelig indflydelse på udformningen af slutrapporten ligesom projektledelsen bad ham udarbejde en artikel om transpersoner og asyl til afslutningskonferencen. Artiklen og præsentationen blev meget vel modtaget, og underbelysningen af transkønnede asylansøgere endte som en af konferencens syv konklusioner. Både rapporten og artiklerne fra konferencen kan downloades fra projektets hjemmeside.