Høring: Ligebehandlingsnævnet

Da lov om Ligebehandlingsnævnet skulle revideres, benyttede LGBT Danmark lejligheden til at påpege nødvendigheden af en specifik beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af kønsidentitet. I høringssvaret indgår en udførlig analyse af uheldig sprogbrug på området i juridiske sammenhænge.

Download høringssvaret: LGBTdk_Ligebehandlingsnaevn

Reklamer