IMR Udredning 8: Hadforbrydelser

Institut for Menneskerettigheders udredning Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse

Download

IMR-Udr-8-Hadforbrydelser

Kan også downloades fra instituttets hjemmeside: http://menneskeret.dk/udgivelser/udredninger

Fra lanceringen (http://menneskeret.dk/news/nyheder?doc=15515)

Udredningen belyser politiets håndtering af hadforbrydelser og indeholder derudover en gennemgang af forskellige sager ved domstolen samt en beskrivelse af de internationale forpligtelser på området. Afslutningsvist kommer IMR med en række anbefalinger til en mere effektiv håndtering af og beskyttelse imod hadforbrydelser. Anbefalingerne angår bl.a. Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Justitsministeriet, Det Kriminal Præventive Råd og Domstolsstyrelsen.
Reklamer