FN skal undersøge Danmark

LGBT Danmark har sammen med Trans-Danmark skrevet til FNs Højkommissariat for Menneskerettigheder og påpeget visse menneskeretlige problemer i Danmark. Det sker som et led i UPR, Universal Periodic Review, som er en proces, hvor hvert land skal undersøges af FN om man opfylder sine menneskeretlige forpligtelser.

Vi har i vores høringssvar peget på flere problemer:

  1. At børn i lesbiske par, hvor den fødende kvinde er udlænding, ikke får dansk indfødsret.
  2. At det er alt for vanskeligt at få anerkendt juridisk kønsskifte i Danmark.
  3. At det tilsvarende er for vanskeligt at skifte navn.
  4. At kønsangivelsen i personnummeret er et brud på privatlivets fred.
  5. At kønsidentitet ikke er anerkendt som en diskriminationsgrund.

Vi har valgt at fokusere på punkter, hvor vi mener Danmark på grund af de traktater, vi har tiltrådt, har en positiv forpligtelse til at rette fejlene.

Det er vigtigt for os at deltage i UPR-processen. Dels ønsker vi at bruge processen som et værktøj til at få løst nogle vigtige konkrete problemer i Danmark. Men samtidig er det også uhyre vigtigt for os at sikre, at LGBT-området kommer op på lystavlen i FN-regi. Det er først indenfor de seneste par år FN overhovedet er begyndt at røre området, og det er stadig vanskeligt at få behandlet emner om kønsidentitet og seksuel orientering i disse kredse. Derfor er UPR-processen også et værktøj til at konkretisere disse temaer.

Download indlægget: UPR_Denmark_2011_LGBT

Reklamer