Adoption vedtaget

[Fra lgbt.dk]

Par af samme køn kan adoptere.

Med 60 stemmer for og 54 imod vedtog Folketinget i dag, at par af samme køn skal kunne prøves som adoptanter.

Forslaget har haft en omtumlet vej frem til vedtagelsen. Folketinget vedtog sidste år et beslutningsforslag, som pålagde regeringen at fremsætte et forslag om adoption. Forslaget blev fremsat af oppositionen og vedtaget med en håndfuld stemmer fra Venstre.

Regeringen har derfor i år fremsat et forslag, som den dog selv var imod. Så meget, at den valgte den utraditionelle løsning at stemme imod sit eget forslag. Der var spænding til det sidste om udfaldet af afstemningen i dag, idet et par af de Venstre-folk, der stemte for i fjor, nu er blevet ministre, og derfor ikke kan gå imod regeringens holdning. Men selv uden disse stemmer, var der altså flertal.

Det er en stor tilfredsstillelse, at vi har fået fjernet dette forbud i lovgivningen, som stadfæstede, at forældrepar af samme køn er andenrangsforældre og mindre egnede end forældrepar af modsat køn.

Vedtagelsen af loven fører dog næppe umiddelbart til tilblivelsen af flere regnbuefamilier: I Sverige har man haft denne retstilstand siden 2003, og her er ikke gennemført en eneste adoption. Det skyldes, at de lande, hvor børnene kommer fra, ikke vil tillade, at de adopteres af homoseksuelle.
Selvom det samme må tænkes at ske herhjemme, er det alligevel vigtigt, at lovgivningen bliver renset for forskelsbehandling af børnefamilier.

Pressemeddelelse

Et stort skridt for homoseksuelle

Folketinget har i dag vedtaget at homoseksuelle skal kunne ansøge om at adoptere på lige fod med heteroseksuelle.

“Det er et stort skridt for homoseksuelle i Danmark, og forhåbentlig en strømpil for lignende spørgsmål om ligebehandling.” udtaler Hans Christian Seidelin, forperson for LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, som i mange år har haft lige adgang til adoption på dagsordenen.

 Lovforslaget blev vedtaget af et flertal uden om regeringen fordi en samlet opposition sammen med Liberal Alliance, Fokus’ Christian H. Hansen og fem Venstre-medlemmer sikrede de fornødne stemmer. Kritiske røster har påpeget at vedtagelsen klinger hult fordi der i øjeblikket ikke er nogen donorlande der tillader at børn bliver adopteret til par af samme køn. Men forperson Hans Christian Seidelin mener at et andet aspekt af lovændringen er langt mere centralt: “Det vigtigste er at det fremover ikke er en rigid lovgivning men en kvalificeret adoptionsmyndighed der træffer afgørelsen om, hvem der er egnede adoptanter.”

Dagens vedtagelse falder midt i en tid hvor også ligebehandling i forhold til indgåelse af ægteskab diskuteres i Folketinget. Hans Christian Seidelin hæfter sig ved at argumenterne mod ligebehandling tager udgangspunkt i et grundsynspunkt hvor der opstilles en grundlæggende forskel på et par af samme køn og et par af forskelligt køn. Men den debat er forankret i den blå luft konstaterer forpersonen: “Da Sverige for flere år siden vedtog en lov om lige adgang til adoption skete det efter et grundigt forskningsarbejde som vi i Danmark godt kan misunde dem. Al seriøs forskning viser nemlig at der grundlæggende ikke er nogen forskel på familier hvor forældrene har samme køn og familier hvor forældrene har forskelligt køn. Man kan kort sagt ikke på nogen måder se på et barn om det har haft en opvækst hos et homo- eller et heteroseksuelt par.”