LGBT og asyl

Notat til møde i Asyludvalget i Dansk Flygtningehjælp, 15.09.2009

Opfølgning på World Outgames 2nd International Conference on LGBT Human Rights

Download notat: LGBT og asyl