Asyl: Disturbing knowledge

Download rapporten (in English) : DisturbingKnowledge.PA.01

Analyse af samtlige LGBT-asylsager fra slutningen af 1980-erne til 2009. Analysen er baseret på Dansk Flygtningehjælps afgørelsesdatabase.

Rapporten blev offentliggjort i forbindelse med World Outgames 2008 i København.

 

Interview med Søren Laursen i norske Gaysir: http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=13750

Artikel fra Panbladet:

LGBT-asylansøgere i Danmark: Hvem er de, og hvad har de været udsat for?

Ny rapport fra LBL og Dansk Flygtningehjælp

Af Søren Laursen, LBL

Din familie er efter dig. Din nabo er efter dig. Byens kriminelle er efter dig. Og politiet er efter dig. Sådan er livet for mange LGBT-personer rundt om i verden. Nogle få af dem har held til at komme til andre lande og søge asyl. Og for nogle af disse, er det her i Danmark, de gør det.

En ny rapport fra LBL og Dansk Flygtningehjælp ser på de LGBT-sager, der har været behandlet af Flygtningenævnet siden slutningen af 80-erne. Gennem disse sager fås et indblik i, hvad det er for problemer LGBT-personer flygter fra. Det er ikke nogen rar viden, og rapporten hedder da også ”Disturbing knowledge”.

Hen over årene kan man se en udvikling i, hvem der er kommet hertil. I første halvdel af perioden kom der mange fra det opløste Sovjetunionen og Østeuropa, mens der i det nye årti har været en overvægt af ansøgere fra Mellemøsten.

Ser man på udfaldet af afgørelserne i de knap 150 sager, ser man, at det er ganske vanskeligt at få asyl i Danmark, også på baggrund af forfølgelse på grund af seksuel orientering. Nogle af afgørelserne forekommer også overraskende. Det gælder f.eks. sagen om en mandlig, biseksuel asylansøger fra Algeriet, som trues på livet at fundamentalister, og hvis mandlige kæreste myrdes af disse. Han turde ikke gå til politiet, da homoseksualitet er forbudt med en straframme på to år. Han blev afvist af Flygtningenævnet fordi hans seksuelle orientering ikke var kendt af myndighederne i hjemlandet, og at den potentielle straf i øvrigt ikke var uforholdsmæssig stor i forhold til danske forhold. Det er svært at forstå.

De få sager vedr. transpersoner, der har været for Flygtningenævnet, er endt med at ansøger er bedt om at søge myndighedernes beskyttelse i hjemlandet. Dette er dog meget ofte ikke muligt, hvilket blandt andet fremgår af en anden dugfrisk undersøgelse om mord på transpersoner.

World Outgames-konferencen

En meget succesfuld del af World Outgames 2009 var den fantastiske menneskerettighedskonference med deltagere og oplægsholdere fra hele verden. Mange af de over 100 workshops blev benyttet til at præsentere helt nye rapporter og undersøgelser.

LBL og Dansk Flygtningehjælp benyttede således lejligheden til at sende den nye rapport på gaden. Interessen var overvældende. Ved tilfældigheders spil blev en LGBT-sag afgjort i Flygtningenævnet dagen før rapporten skulle præsenteres, og det førte til, at jeg fik lejlighed til at fortælle om rapporten i TV2 Nyhederne. Dette førte til en henvendelse fra Flygtningenævnet, som ønskede rapporten. I løbet af få dage var rapporten blevet efterspurgt af en række institutioner, herunder EU’s Fundamental Rights Agency (FRA), Europarådets menneskerettighedskommissær og UNHCR, FN’s Flygtningehøjkommissoriat.

Også blandt de almindelige konferencedeltagere var der stor interesse. Forhåbentligt kan rapporten hjælpe med at sparke gang i en diskussion på europæisk niveau. Det er formodentligt de færreste lande, hvor det er muligt at få adgang til en afgørelsesdatabase, som det er tilfældet i Danmark. Men nu har vi fremlagt et ret omfattende materiale, som andre kan læne sig op ad. Det ville være meget interessant at få et indblik i variationen i praksis blandt domstole/nævn i de forskellige lande.

LBL er medlemsorganisation i Dansk Flygtningehjælp, og vi har været aktive der i mange år. For knap 10 år siden var jeg selv medlem af Flygtningenævnet efter indstilling fra Flygtningehjælpen. Vi har altid været varme fortalere for samarbejde, og med den nye rapport har vi været med til at realisere dette. Jeg blev ved sommerens årsmøde i Flygtningehjælpen valgt ind i organisationens forretningsudvalg, og er efterfølgende blevet formand for Asyludvalget. Det giver en god platform til at få LGBT-flygtninge på lystavlen, både hos Flygtningehjælpen, men også hos andre medlemsorganisationer.