Forælderskab & Orlov (4. udgave)

Årsagen til en ny udgave af pjecen var vedtagelsen af revideringen af lovgivningen vedr. stedbarnsadoption (stedbarnsadoption fra fødslen).

Download pjecen:

foraelderskab_og_orlov.4udg