2008-09 L107: Ændring af navneloven

Høringssvar ønsker mere liberal holdning.

Download 2008-09 L107:

2008-09 L107

——————–   Fuld tekst   ——————-

Retsudvalget

Christiansborg

2008-09 L 107: Forslag til lov om ændring af navneloven. (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.).

26.02.2009

Landsforeningen for bøsser og lesbiske er fortalere for grundlæggende rettigheder, således også ytringsfriheden. Foreningen finder, at ytringsfriheden omfatter retten til at udtrykke sin kønsidentitet.

Således finder foreningen det tilfredsstillende, at lovforslaget vil lempe muligheden for et individ at skifte fornavn, idet det ikke længere vil være en forudsætning at være blevet vurderet transseksuel af Sexologisk Klinik. Det udvider kredsen af personer, der kan skifte navn, og navnet vil ikke længere overfor arbejdsgiver og myndigheder afsløre et meget privat forhold om operativ kønskorrektion. Af samme årsag – hensynet til privatlivets fred – burde cpr-nummeret gøres kønsneutralt, hvilket foreningen allerede tidligere har dokumenteret[1] er uden praktisk betydning.

Landsforeningen så dog gerne en yderligere liberalisering end den, lovforslaget lægger op til. Således finder foreningen det unødvendigt at en lægefaglig instans, Sexologisk Klinik, skal tage stilling til sagen og sanktionere navneskiftet. Navneskiftet er ikke til skade for nogen, hverken den, der skifter navn, eller omgivelserne. Selv med den foreslåede ændring, vil det være således, at navneskift kun kan ske, når der findes medicinsk indikation for et andet køn. Landsforeningen kan ikke støtte denne essentialistiske tankegang. Landsforeningen finder, at den myndige borger selv må træffe beslutningen. For mindreårige burde alene forældre eller formyndere give samtykke. Dette kunne være relevant for interkønnede personer.

Med venlig hilsen

LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

Robin Svegaard                               Søren Laursen

Transpolitisk talsperson               Retspolitisk talsperson


[1] 2007-08 2. samling B 65, bilag 5 og bilag 10