2007-08 II B65: Opfølgende høringssvar om CPR

Da der var faktuelle fejl i betænkningen indsendte Landsforeningen et supplerende høringssvar.

Download høringssvar:

2007-08II B65-opf