Forælderskab & Orlov (3. udgave)

Formålet med en nye udgave af pjecen var at samle op på erfaringer og praksis. Den var ikke afledt af ny lovgivning.

Download pjecen:

foraelderskab_og_orlov.3udg

Reklamer