DanAdopt: Debatmøde

Download præsentation: DanAdopt2008

——————–

Opsamling på diskussion på

DanAdopts fællesmøde for bestyrelse og ansatte

Gilleleje Badehotel   –   28. marts 2008

Jeg var blevet inviteret til at give et oplæg på DanAdopts årlige møde for bestyrelse og ansatte. Der var 20-25 personer ved mødet. Jeg indledte med et oplæg med PowerPoint-præsentation, hvorefter der var debat.

Udvalgte konklusioner/informationer

  • Evt. adoption fra USA: Der har udviklet sig en praksis i USA, som anses for at være på grænsen til det etisk forsvarlige. Kvinder, er er blevet ufrivilligt gravide, kommer ind i et adoptionssystem, hvor det kommende barn matches med adoptanter allerede før fødsel. (Ordningen har visse fællestræk med surrogatmoderskab.)  Problemet er, at der er tradition for, at der er temmelig store pengemidler involveret, som gør, at det skal overvejes, om kvindernes valgfrihed er opretholdt. USAs nylige tiltræden af Haagerkonventionen kan evt. skabe nogle bedre rammer, men det skal stadig ses.
  • Evt. adoption fra UK: Næppe mulig. UK har ingen regulering vedr. international adoption (hverken fra eller til landet), så der er ikke noget lovgrundlag at arbejde ud fra.  UK har ikke tiltrådt Haagerkonventionen og vil næppe gøre det.
  • Evt. adoption fra Sydafrika: Sydafrika tillader i og for sig adoption til par af samme køn, men man opstiller en prioriteringsfølge, hvor par af samme køn står på 18. pladsen (vist nok). Det betyder, det i praksis er umuligt.
  • Det kan nogle gange være lettere at få lov til at adoptere et barn med særlige behov (handicappet osv.). Dette kunne måske blive en vej for par af samme køn, men også et pres: Det er vigtigt at tage stilling til, om man virkelig råder over den omsorgsressource, det kræver.  Det kræver god rådgivning. Det er vigtigt, at adoptanterne ikke ‘vælger det næstbedste’ for i det mindste at få et barn. Det kan skabe ulykkelige resultater.
  • Fremtid: Adoptionsområdet udvikler sig løbende. Lige nu bevæger det sig i retning af åbne adoptioner, hvor barnet beholder kontakt til sit hjemland og sin biologiske familie. På den måde er mangfoldigheden i regnbuefamilierne faktisk på forkant med udviklingen, da de er meget tættere på den slags komplekse familiestrukturer.

Søren Laursen, 29.03.2008