LBL og Det europæiske år for lige muligheder for alle 2007

Download DET EUROPÆISKE ÅR FOR LIGE MULIGHEDER FOR ALLE 2007

LBL
og DET EUROPÆISKE ÅR FOR LIGE MULIGHEDER FOR ALLE 2007

 • Medlem af styregruppen og forretningsudvalget for det europæiske år for lige muligheder for alle 2007
 • Høringssvar vedr. lovforslag om fælles klagenævn.
 • Deltagelse i rundbordssamtale ved IMR om fælles klagenævn.
 • Deltagelse i koncensuskonference ved IMR, om Erklæringen om det inkluderende samfund. (12.01)
 • Deltagelse i Auschwitz-dagen – tale i Københavns Rådhus. (27.01)
 • Deltagelse i IMR’s høring i Landstingssalen/Christiansborg om Erklæringen om det inkluderende samfund (ordstyrer) og om et fælles klagenævn (paneldeltager). (07.02) Annoncering af lige07.dk på forsiden af lbl.dk hele året.
 • Deltagelse i rundbordsmøde om multiple discrimination, EU-projekt ved IMR (20.02) Bidrag med to fortællinger ifm. den officielle åbningsevent for året (Charlotte og Patricia).
 • Deltagelse i Mangfoldighedsavisen ( SalonOriental)
 • Deltagelse (i form af mødeleder for LBU/IMR) i MIAPRISEN dommerkommitteen. (27.04) Deltagelse i Folketingets Retsudvalgs høring om regnbuefamilier (paneldeltager) (16.05)
 • IDAHO (International Day Against Homophobia): Slå en homo – Arrangement afholdt i Ørstedsparken (17.05).
 • Mainstreaming af ligebehandlingsprincipper i arbejdet med nyt principprogram. Deltagelse (i form af mødeleder for LBU/IMR) i Ældremobiliseringens årsmøde med oplæg om Ligebehandlingsudvalget og År 2007 (30.05)
 • Salon Oriental og LBL-Ungdom laver Chillout Lounge på Agora på Roskildefestivallen (01-04.07)
 • Udgivelse af bogen Den forbandede kærlighed i samarbejde mellem Center for Integration og SalonOriental/LBL
 • Foredrag på skoler mv. om bogen Stor omtale i Tjeck! Ambasadør-kampagne givplads.nu Anvendelse i Vikarmateriale
 • Udgivelse af pjece sammen med LO om homo- og biseksuelle på arbejdsmarkedet. LBL-Ungdom’s deltagelse i DUF’s menneskebibliotek ved Skanderborgfestivalen (primo august)
 • Udgivelse ved kvinderne fra Homo med Forsinkelse med livshistorier af lesbiske, der er sprunget sent ud .
 • Regnbueflagsevent med Ritt Bjerregaard ifm. EU-trucken, som ikke måtte besøge Vilnius fordi homoer ville flage ved den. Også ’Slå en homo’-event. (15.08)
 • Deltagelse i Pride Square-arrangementer og Copenhagen Pride 2007 (18-26.08), herunder
 • Lancering af bogen Den forbandede kærlighed (Salon Oriental)
 • Racisme og homofobi: Foredrag med Jacob Holdt (Salon Oriental) Lancering af pjecen Kan du være dig selv på jobbet (Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg)
 • Deltagelse i workshop ved Danmarks Sociale Forum 2007 sammen med IMR (29.09) Deltagelse i følgegruppe på projekt vedr. ældre homo- og biseksuelle ved Gerontologisk Institut.
 • Oplæg ved Etisk Råds 20-års-jubilæum (10.11)
 • Deltagelse i EU’s afslutningskonference for året (19.-20.11)
 • Det Inkluderende Samfund – opfølgningsseminar med underskriverne af Erklæringen om det inkluderende samfund (26.11)
 • Deltagelse i EU-workshop om multiple discrimination (06.12)
 • Afsluttende tale ved Afslutningsevent på Nationalmuseet (13.12)
 • Bidrag til bogen Rejsen til landet med lige muligheder (IMR)