2007-08 (II) L 41: Ligebehandlings­nævnet

Forslag til lov om Ligebehandlingsnævnet.

Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).

Resume:

Med lovforslaget oprettes Ligebehandlingsnævnet – et fælles administrativt klagenævn for alle de områder, som er beskyttede i henhold til forbuddet mod forskelsbehandling på grund af race, køn, religion m.v. Ligebehandlingsnævnet får kompetence til at behandle klager både på og uden for arbejdsmarkedet. Nævnet kan træffe afgørelser og tilkende godtgørelse, hvis forbuddet mod forskelsbehandling er overtrådt. Formålet med oprettelsen af nævnet er at skabe mere ensartet adgang for den enkelte borger til at få behandlet en klage over forskelsbehandling. Som en konsekvens af lovforslaget nedlægges Ligestillingsnævnet samt den del af Institut for menneskerettigheder, som behandler klagesager om forskelsbehandling. Forslaget, som er en udmøntning af regeringsgrundlaget “Mulighedernes samfund” fra november 2007, træder i kraft den 1. januar 2009.

____________

Dele af bemærkningerne til forslaget er hentet fra “Ligebehandling – status og fremtidsperspektiver, Udredning 2“, Institut for Menneskerettigheder, 2005, som blev udarbejdet i samarbejde med Ligebehandlingsudvalget ved instituttet, hvor Landsforeningen er engageret.

Reklamer