Kunstig befrugtning stadig for alle

Af Søren Laursen [Bragt på http://www.lbl.dk]

Dansk Folkeparti mulet i forslag om kunstig befrugtning.

71 for, 90 imod. Så overbevisende var modstanden mod Dansk Folkepartis forslag om at indføre forbud mod kunstig befrugtning til lesbiske og enlige i det offentlige sygehusvæsen.

Resultatet skyldes, at både Venstre og de Konservative var splittet. Alle de tilstedeværende regeringsmedlemmer (ministre) stemte for forslaget, men de havde altså ikke enige folketingsgrupper bag sig.

Det var, højst usædvanligt, en næsten fyldt sal, der skulle stemme om forslaget. Det er et udtryk for, at politikerne tager sagen alvorligt og satte tid af til at være til stede. Der er tale om en værdidebat, og den er overbevisende afgjort nu. DF’s Birthe Skaarup siger, hun stadig har forslaget i tasken – hun gør nok klogt i at lade det blive der. Sidste sommer, da men fjernede forbuddet mod behandling, var der forslag om at genindføre det: Det forslag faldt stort. Et forslag om brugerbetaling faldt, men mere snævert. Få dage efter den således ændrede lov trådte i kraft, fremsatte DF forslaget om et modificeret forbud, men i dag er det faldet massivt.

Birthe Skaarup (DF) forsøgte at overbevise salen om, at der ikke var tale om et etisk forslag, men alene en prioritering af udgifter i det offentilge sundhedsvæsen, idet hun talte om kræftbehandling og meget andet. Det er helt ude af proportioner: Da det var afgjort, at infertile lesbiske og enlige skulle kunne behandles, når det kunne konstateres, de er syge, vedrørte forslaget alene insemination, som er en meget enkel og billig behandling. Debatten lod da også forstå, at der vitterligt er tale om en værdidebat – og Kamal Qureshi (SF) undlod ikke at citere Birthe Skaarups (DF) tidligere udtalelser, hvor hun i klar tale sagde, at det handlede om at undgå, at lesbiske fik børn. Også Karen Klint (S), Charlotte Fischer (RV) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL) var på talerstolen for at tale imod forslaget.

Med homopolitiske briller er det en vigtig afgørelse. For ti år siden stod skellet i den anden side af salen. Nu er der splittelse langt ind i regeringspartierne. Den sensationelle afgørelse sidste sommer var altså ikke en enlig svale, og markante politikeres udtræden af Folketinget har ikke ændret billedet.