LBL: Transpersoner kan være sig selv på chatten

[Af Søren Laursen. Bragt på lbl.dk]

TV2 har i dag meddelt LBL, at man ændrer sin restriktive praksis for chat-navne på TV2 Tekst-TV chat, så brugere ikke længere udelukkes, hvis de benytter ordet ‘trans’ i deres chat-navn eller hvis administrator ved man har et andet køn end ens chat-navn lader forstå.

Dette sker efter telekommunikationsindustrien har taget stilling til fortolkningen af retningslinjerne i brancheaftalen.

Sagen kort

Det har hidtil været sådan, at brugere af TV2 Tekst-TV chat ikke har kunnet bruge ordet ‘trans’ i deres chat-navne (nics). Praksis har været,

  • at ordet “trans” ikke måtte indgå i ens chat-navn,
  • at man blev udelukket fra chatten, såfremt man har et feminint chat-navn, og administrator ved, man er en mand.

Da en transseksuel bruger af denne chat henvendte sig til LBL og gjorde opmærksom på problemet, skrev foreningen straks et kritisk brev til TV2. De meldte dog hus forbi og svarede, at de blot fulgte retningslinjerne i Telekommunikationsindustriens brancheaftale, hvori det fremgår, at udbudte teletjenester ikke må indeholde

  • Beskrivelser af seksuelle eller erotiske forhold.
  • Kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær eller andre elementer heraf.

LBL skrev nu til brancheorganisationen TI – Telekommunikationsindustrien i Danmark – og bad om svar på følgende spørgsmål:

  • Mener TI, at brancheaftalen skal fortolkes således, at en transperson, der er bruger af en chat, skal hemmeligholde sin kønsidentitet?
  • Mener TI, at brancheaftalen skal fortolkes således, at ord som ‘trans’, ‘homo’ eller ‘lesbisk’ ikke må indgå i f.eks. et chatnavn?
  • Mener TI, at det, at en part i en kommunikation identificeres som transperson, homo- eller biseksuel, bøsse eller lesbisk eller lignende implicerer, at kommunikationen vil indeholde beskrivelser af seksuelle eller erotiske forhold eller kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær eller andre elementer heraf?
  • Mener TI, at det, at en part i en kommunikation identificeres som heteroseksuel implicerer, at kommunikationen ikke vil indeholde beskrivelser af seksuelle eller erotiske forhold eller kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær eller andre elementer heraf?
  • Mener TI, at en teleudbyder har lov til at nægte adgang til en udbudt tjeneste til en person, alene pga., at denne person er transperson, homo- eller biseksuel mv., med mindre denne hemmeligholder sin køns- og/eller seksuelle identitet?
  • Mener TI, at man som brancheorganisation kan tvinge en public service-virksomhed til at lægge restriktioner på borgernes adgang til virksomhedens services, således den gruppe borgere, der udgøres af transpersoner og homo- og biseksuelle nægtes adgang, med mindre man hemmeligholder sin køns- og/eller seksuelle identitet?

TI svarede nej til alle spørgsmålene og tilføjede: “Generelt mener vi, at der i beskrivelsen af én selv må være ret stor frihed, og konkret mener vi ikke, at man overtræder de nævnte krav ved at beskrive sig selv som f.eks. kvindelig, rødhåret, heteroseksuel katolik eller trans, afroamerikansk badmintonspiller”.

TV2 har i dag meddelt LBL, at man har ændret politik i medfør af TI’s udmelding.

Se også:

Spørgsmål til TI om transpersoner

TI besvaret henvendelse tilfredsstillende