TI besvarer henvendelse tilfredsstillende

I mail af 24. april 2007 besvarer Telekommunikationsindustrien i Danmark, TI, henvendelsen fra LBL:

Kvitteringsskrivelse

Fra: Telekommunikationsindustrien i Danmark
Sendt: 16. april 2007 12:28
Til: ‘ soren_laursen@lbl.dk <mailto:soren_laursen@lbl.dk> ‘
Emne: SV: Restriktioner på chat

Telekommunikationsindustrien, TI, kvitterer hermed for modtagelsen af din mail af 14. april vedrørende TV2 Tekst-tv chat.

Umiddelbart vil jeg blot nævne, at TIs brancheaftale på området er et vilkår, som gælder for mobilselskabernes udbud af tillægstakserede SMS, og som forventes overholdt af forbrugermyndighederne!

Jeg vil for en mere fuldstændig besvarelse sende din henvendelse til TIs arbejdsgruppe på området, som jeg er overbevist om, vil give dig et mere udførligt svar.

Med venlig hilsen

Ib M. Tolstrup

Telekommunikationsindustrien
Telefon: 33 13 80 20
e-mail: post@teleindu.dk <mailto:post@teleindu.dk>
www.teleindustrien.dk <http://www.teleindustrien.dk/>

Henvendelsen videresendtes til TI Indholds- og betalingsgruppe, på hvis vegne Jakob Lind svarede.

Svar

From: Jakob Lind <jlind@tdc.dk>
Date: Apr 24, 2007 6:17 PM
Subject: SV: Restriktioner på chat

Til Søren Laursen,
Landsforeningen for bøsser og lesbiske

Tak for din mail vedrørende en chattjeneste udbudt af TV2.

TI’s Indholds- og Betalingsgruppe, der består af ‘3’, Tele2, Sonofon, Telia og TDC, har følgende svar til de konkrete spørgsmål i din mail:

Det simple svar på dine spørgsmål er generelt et ‘Nej’ med den uddybning, at de refererede krav fra den omtalte brancheaftale selvfølgelig skal overholdes, bl.a. fordi også børn og unge har adgang til mobile indholdstjenester.

Generelt mener vi, at der i beskrivelsen af én selv må være ret stor frihed, og konkret mener vi ikke, at man overtræder de nævnte krav ved at beskrive sig selv som f.eks. kvindelig, rødhåret, heteroseksuel katolik eller trans, afroamerikansk badmintonspiller.

Vi håber, at ovenstående svar er forståeligt og acceptabelt, og vi har meddelt TV2 vores vurdering.

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Hilsen Jakob Lind

Projektchef
Ledelsen/Management

TDC Mobil A/S
Telegade 2
DK-2630 Taastrup

Reklamer