De radikale vil have høring om regnbuefamilier

Af Søren Laursen [Bragt på http://www.lbl.dk]

Retsudvalget skal torsdag diskutere forslag om høring.

Folketinget har siden midten af 90-erne behandlet over 30 lov- og beslutningsforslag om bøssers og lesbiskes børnefamilier. Man har imidlertid aldrig gjort noget for at søge indsigt i emnet.

Også i indeværende folketingssamling er der forslag til behandling: De radikale har fremsag forslag om ligestilling af forældrepar af samme køn, ligesom de har foreslået, at ægteskabet åbnes for par af samme køn. Det sidste vil bla. resultere i adgang til adoption. Endelig har Dansk Folkeparti foreslået en genindførsel af et forbud mod kunstig befrugtning.

Formålet med en evt. høring om børn i regnbuefamilier og familiers rettigheder og pligter er ifølge forslaget:

 • at få belyst de juridiske og politiske udfordringer på området.
 • at få belyst de erfaringer med børn i homoseksuelle familier, som på nuværende tidspunkt er indsamlet i Sverige.
 • at få belyst regnbuefamiliers udfordringer, herunder mødet med omverdens fordomme.
 • at få belyst, hvordan det er at vokse op i en regnbuefamilie.

 

___________________

Forslaget [fra folketinget.dk]

 

Oplæg til en evt. høring om børn i homoseksuelle familier.

Regnbuefamiliers rettigheder og pligter

 

Formål:

Formålet med en evt. høring om børn i regnbuefamilier og familiers rettigheder og pligter er:

 • at få belyst de juridiske og politiske udfordringer på området.
 • at få belyst de erfaringer med børn i homoseksuelle familier, som på nuværende tidspunkt er indsamlet i Sverige.
 • at få belyst regnbuefamiliers udfordringer, herunder mødet med omverdens fordomme.
 • at få belyst, hvordan det er at vokse op i en regnbuefamilie.

Landsforeningen for bøsser og lesbiske har oplyst, at der etableres flere og flere regnbuefamilier på landsplan.

Oplægsholdere:

 • Læge Vibeke Manniche (kommunallæge, børne- og ungelæge og lægekonsulent i Frederikssund Kommune).
 • Linda Nielsen, professor i familieret, Københavns Universitet.
 • En person med kendskab til regnbuefamiliers forhold.
 • Dansk Psykologforening kan blive spurgt om at udpege en ekspert
 • En regnbuefamilie med voksne børn/et voksen barn. Landsforeningen for bøsser og lesbiske kontaktes med henblik på at finde en egnet familie.

Ingen af oplægsholdere er kontaktet på nuværende tidspunkt.

Form

Det foreslås, at høringen afholdes som en offentlig høring af en halv dags varighed.

Oplægsholdere får max. 10 minutter til at gøre rede for deres synspunkter, hvorefter et panel bestående af et medlem af hvert parti i Retsudvalget eller ligestillingsordførerne får mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Hvis tiden tillader det, vil tilskuerne til høringen også kunne stille spørgsmål til oplægsholdere.

Litteraturliste

Justitsdepartementet: ”Sammenfatningen af svensk rapport ” Barn i homosexuella familier, Sou 2001.

Mosegaard, Maruska Katrine La Cour: “Det kræver nu engang en mand og en kvinde” : Køn, seksualitet og slægtskab i den politiske debat om homoseksuelles forældreegnethed.
I: Antropologi. – Nr. 50 (2004/2006). – S. 31-45
Henriksen, Mette: Bøsser med børn – forhandling af rettigheder i aftalefamilier
I: Kontur [online]. – Nr. 11 (2005)

Bang-Jensen, Anja: Solidaritet (Kvinden & samfundet 2006)
I: Kvinden & samfundet. – Årg. 122, nr. 3 (2006). – S. 6-7 : ill.

Gay rights and the right to a family : conflicts between liberal and illiberal belief systems Howard-Hassmann, Rhoda E.
I: Human rights quarterly. – vol. 23, no. 1. – p. 73-95

Experience of parenthood, couple relationship, social support, and child-rearing goals in planned lesbian mother families author Bos, Henny M.W. – van Balen, Frank – van den Boom, Dymphna C.
I: year – volume – issue – page 2004 – 45 – 4 – 755 publication      Journal of Child Psychology and Psychiatry

Family in transition: parents, children and grandparents in lesbian families give meaning to ‘doing family’ author Perlesz, Amaryll – Brown, Rhonda – Lindsay, Jo – McNair, Ruth – de Vaus, David – Pitts, Marian
I: year – volume – issue – page 2006 – 28 – 2 – 175 publication      Journal of Family Therapy

De nævnte artikler kan rekvireres i udvalgets sekretariat.

Reklamer