Familieministeren vil ikke anerkende regnbuefamilier

Af Søren Laursen [Bragt på http://www.lbl.dk]

Forstemmende debat i Folketinget.

Hvad handler forslaget om?

De radikale, ved Simon Emil Ammitzbøll og Lone Dybkjær, har fremsat et beslutningsforslag, B 11, om ligestilling af forældrepar af samme køn. Forslaget handler om, hvordan og hvornår en medmor kan opnå forælderskab. I dag skal hun stedbarnsadoptere barnet, hvilket tidligst kan ske tre måneder efter fødslen. Ifølge forslaget skal hun i stedet kunne anvende børnelovens anerkendelsesregler, således parret, som alle andre forældrepar, går til statsamtet og får forældreskabet fastslået allerede ved fødslen.

Det er vigtigt at bemærke, at slutresultatet er det samme, nemlig at barnet har to juridiske forældre. Forslaget handler ene og alene om, hvornår denne situation opstår, ved fødslen eller nogle måneder senere.

Forslaget omhandler alene de tilfælde, hvor undfangelse er sket ved kunstig befrugtning på klinik.

Førstebehandlingen i Folketinget

Der er moderskab og faderskab og sådan skal det blive ved med at være. Derfor kan lesbiske medmødre ikke komme ind under børneloven. Så klart formulerede familieminister Lars Barfoed sig.

Dette er en højst problematisk udmelding. En juridisk forælder er en juridisk forælder, sådan er det. Men ministeren synes at mene, at der er forskellige former for juridisk forælderskab, og at en medmor, der har stedbarnsadopteret, har en anden status end andre forældre. Men sådan er det ikke. Der findes mange hundrede regnbuefamilier i dag, billedet er helt klart: Der er ikke forskel på forældres rettigheder og pligter. Dette er også fastslået juridisk, f.eks. af Beskæftigelsesministeriet i 2003.

Familieministeren lavede en lille åbning ift. orlov, idet han forklarede, at man ville se på en mere fleksibel fædreorlov, og at det eventuelt i den forbindelse kunne komme på tale at udvide kredsen af, hvem der skulle kunne få del i den. Dette er selvfølgelig en helt utilfredsstillende lappeløsning, hvor ministeren søger at råde bod på den indlysende diskrimination, der består i, at et lesbiske par kun kan få 50 ugers orlov, hvor andre kan få 52 uger.

Ministeren mente, at spørgsmålet om de tre måneder er ligegyldigt. Det er ren jura, mener han, og barnet vil næppe mærke nogen forskel på medmoderens kærlighed. Enhedslistens Pernille Rosenkrantz-Theill mente hertil, at det da så var underligt, at man havde været så opsat på at indføre fædreorloven.

Venstres ordfører var Søren Pind, og han kunne meddele, at Venstre er imod forslaget.

Søren Pind mente, der er ok med forskelsbehandlingen. Det er ikke kun et spørgsmål om logik men også om følelser.

Den konservative ordfører, Per Ørum Jørgensen, gjorde det klart, at de konservative mener, at et barn har ret til en far og en mor. Og han mener ikke, der er noget i den gældende lovgivning, der strider mod barnets bedste.

Yderligere mener han ikke, der er noget problem ifm. en af mødrenes død før stedbarnsadoptionen, idet der jo er en undtagelsesbestemmelse som siger, at det i særlige tilfælde kan ske tidligere. Det kunne f.eks. være hvis moderen lå for døden.

Nu er det imidlertid sådan, at tremånedersreglen siger, at der ikke kan gives tilsagn til adoption før tidligst tre måneder fra barnets fødsel. Den biologiske mor skulle altså i givet fald nå at underskrive en samtykkeerklæring før døden indtraf. Man må håbe, hun ikke fik den berømte tagsten i hovedet.

Dansk Folkepartis ordfører, Martin Henriksen, var helt klar i mælet. Forslaget er udtryk for en skævvridning af familiebegrebet, og partiet er imod. Partiet vil heller ikke støtte forslag om adgang til orlov, som ministeren luftede, og partiet vil forsøge at blokere enhver udvikling til fordel for disse familier. Man ser det som undergravende virksomhed.

DF og de konservative vil genindføre forbuddet

Under behandlingen nåede Dansk Folkepartis ordfører at invitere den konservative ordfører til en kop kaffe efter mødet, hvor de kunne diskutere fremsættelsen af et nyt lovforslag om at genindføre forbuddet mod behandling af lesbiske med kunstig befrugtning. En invitation den konservative ordfører tog imod med kyshånd. Martin Henriksen vil med et sådant forslag søge at ”genindføre normaliserede tilstande”.

Dansk Folkeparti var mødt frem med to medlemmer. Søren Krarup brugte det meste af sin tid på at få tilsagn fra de borgerlige ordførere om at være enige i, at der er tale om en forurening af sproget, når der tales om forælderskab frem for moderskab og faderskab, og om medmor og forældrepar af samme køn. Familieministeren var enig så langt, at faderskab og moderskab er naturlige begreber. Søren Krarup forklarede, at han ser det som en kulturkamp. Han talte om opløsning af familieformer og drog paralleller til romerriget i forfaldstiden.