2005-06 L151: Kunstig befrugtning

I samlingen 2002-03 blev der drøftet en hel række forslag om regnbuefamilier: Om adoption, om stedbarnsadoption – og om kunstig befrugtning. EL foreslog fjernelse af forbuddet, 2002-03 L 118. Forslaget faldt.

Efter valget i foråret 2005 genfremsatte EL sit forslag for at få prøvet det i det nye Folketing, 2004-05 II L 115. Da indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen imidlertid lod forstå, at han agtede at fremsætte et revisionsforslag til loven i den følgende samling, blev forslaget ikke ført videre end 1. behandlingen.

Da lovrevisionsforslaget kom, 2005-06 L 151, indeholdt det ingen forslag om at fjerne forbuddet. De konservative havde meldt meget kraftigt ud i medierne, at de ikke ville acceptere ophævelsen af forbuddet som et regeringsforslag. Indenrigs- og sundhedsministeren valgte, noget uortodokst, at publicere et notat vedr. ophævelse af forbuddet samtidig med fremsættelsen af lovforslaget. Samtidig meldte Jørgen Winther (V) ud, at han og andre Venstre-medlemmer ville fremsætte ændringsforslag om ophævelse af forbuddet, dog under betingelse af brugerbetaling for lesbiske og enlige. Oppositionen valgte at genfremsætte et ændringsforslag om at fjerne § 3 helt. Og der kom ikke noget forslag fra Venstre-folkene.

Download indenrigs- og sundhedsministerens Notat om rammerne for kunstig befrugtning

ISM_L151_notat

Uddrag fra bemærkningerne til lovforslaget:

Regeringen har i forbindelse med revisionen af loven drøftet spørgsmålet om, hvilke grupper der skal have tilbudt behandling med kunstig befrugtning samt foretaget en vurdering af donoranonymiteten.

Hvem skal have adgang til et behandlingstilbud.

I dag tilbydes behandling med kunstig befrugtning ved en læges medvirken til heteroseksuelle par. Enlige kvinder og lesbiske kan ikke behandles af en læge med henblik på at opnå en graviditet ved kunstig befrugtning.

Dette spørgsmål har været overvejet mange gange og repræsenterer for nogle et kontroversielt område både i relation til en sammenhængende lovgivning, til diskriminationsaspekter og til barnets tarv.

Regeringen har ikke fremsat forslag til ændring på dette punkt, men har valgt med henblik på Folketingets forhandlinger at udarbejde et notat om problemstillingen, som kan danne grundlag for en debat. Regeringen vil derfor samtidig med fremsættelsen af lovforslaget sende notatet til alle folketingsmedlemmer. Når der er taget stilling til, hvilket folketingsudvalg der skal forestå udvalgsbehandlingen af lovforslaget, vil notatet ligeledes blive sendt til udvalget.