Børns Vilkår støtter homoseksuelles adgang til inseminering og adoption

[Børns Vilkår havde tidligere ikke baket op om regnbuefamilierne. Det ændrede sig, da der endelig kom en ny formand.]

Pressemeddelelse fra Børns Vilkår, 20. april 2005:

Børns Vilkår støtter nu forslaget om, at homoseksuelle får samme muligheder som heteroseksuelle i forhold til adoption og kunstig befrugtning. Beslutningen er truffet på et møde i Børns Vilkårs hovedbestyrelse den 14. april.

Børns Vilkår har på et møde i foreningens hovedbestyrelse drøftet spørgsmålet om homoseksuelles muligheder for kunstig befrugtning og adoption. Børns Vilkår støtter nu, at homoseksuelle får de samme muligheder som heteroseksuelle med hensyn til kunstig befrugtning og adoption.

Baggrunden for foreningens holdning er primært nye undersøgelser fra USA og Sverige, der viser, at børn i homoseksuelle familier trives lige så som godt som de øvrige børn i undersøgelserne. Børns Vilkår har tidligere været skeptisk over for at give homoseksuelle muligheder for kunstig befrugtning og adoption – alene begrundet i hensynet til børnene.

“Når Børns Vilkår tidligere har været imod at give homoseksuelle øgede muligheder for kunstig befrugtning, er det alene af hensyn til børns samlede livssituation. Vi har aldrig tvivlet på, at homoseksuelle er lige så gode forældre som heteroseksuelle. Men vi har været usikre på, hvordan børn trives – også uden for hjemmet – ved at vokse op i en familie med to forældre af samme køn. De nye undersøgelser viser, at der er ikke længere er samme grund til bekymring og usikkerhed. Derfor mener vi, at tiden nu er moden til at ændre på forholdene,” siger formand Peter Albæk fra Børns Vilkår.

Børns Vilkår anbefaler samtidig, at der indføres samme grundige vurderinger af egnetheden som forældre ved insemination som ved adoption. Det skal gælde såvel heteroseksuelle som homoseksuelle. På den måde kan man fra situation til situation vurdere, om det enkelte forældrepar er egnet til at påtage sig opgaven som forældre over for det enkelte barn.

“Det er naturligvis meget anderledes at vokse op med to forældre af samme køn. Og der er forskel på at adoptere et ældre udenlandsk barn end et nyfødt barn af danske forældre. Hver situation kræver noget særligt af for­ældrene. Og sådanne forhold vil helt naturligt indgå i vurderingen af det enkelte forældrepar. Det vil generelt styrke hensynet til barnet i forbindelse med kunstig befrugtning og adoption,” siger Peter Albæk.

Børns Vilkår ønsker ikke at forholde sig til, i hvilken udstrækning omkostningerne ved kunstig befrugtning og adop­tion skal betales af det enkelte par eller helt eller delvist finansieres af det offentlige. Det gælder for såvel heteroseksuelle som homoseksuelle.

Børns Vilkår anbefaler derudover, at donorers mulighed for anonymitet fastholdes, dog således at børn af anonyme donorer så vidt muligt får mulighed for at få del i de forskningsmæssige gevinster for at redde liv eller forbedre sundheden, som den genetiske forskning måtte medføre.