LBL: Følg Etisk Råds anbefalinger

Pressemeddelelse 05.04.2005 ifm. Etisk Råds svar på Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens henvendelse om mulige ændringer af lov om kunstig befrugtning.

LGBT Danmark til Lars Løkke Rasmussen: Følg Etisk Råds anbefaling denne gang

Et flertal i Etisk Råd anbefaler regeringen at fjerne forbuddet mod at behandle enlige og lesbiske med kunstig befrugtning og i øvrigt ligestille lesbiske med heteroseksuelle kvinder. Indenrigs- og Sundhedsministeren har ellers overvejet, at en fjernelse af forbuddet kunne ledsages af nye skævheder.

“Det er glædeligt, at et overbevisende flertal i Etisk Råd efter grundig argumenteren anbefaler at lave loven om”, udtaler Anja Bang-Jensen, familiepolitisk sekretær i LGBT Danmark. “Så håber vi blot, at regeringen vil følge anbefalingen denne gang. Også i 1989 og 1995 anbefalede flertal i Etisk Råd, at der ikke skulle indføres forbud, men da loven blev lavet i 1997, blev det alligevel indført. Landsforeningen håber derfor, at anbefalingen denne gang vil afspejles i Indenrigs- og Sundhedsministerens kommende lovforslag.”

Anja Bang-Jensen, der selv er mor til to, er meget glad for dette initivativ: “Det er et vigtigt signal at forskellige former for familier behandles lige i loven. Jeg er sikker på, at denne ligebehandling vil have en afsmittende effekt på hverdagen for familierne, der på en langt mere værdig måde vil kunne etablere sig som familie, og vil have en oplevelse af at leve med en accept fra lovgivningmæssig side. Dette vil give en ro i familierne, der bestemt kun vil være af det gode for børnene.”

Etisk Råds aktuelle redegørelse er en bemærkning til Indenrigs- og Sundhedsministerens overvejelser vedrørende et kommende lovforslag.

“LGBT Danmark finder det tilfredsstillende, at Indenrigs- og Sundhedsministeren stræber efter at fjerne forbuddet. Det er helt urimeligt, at en læge skal sortere sine patienter ud fra, hvilket køn deres partner har”, forklarer Søren Laursen, retspolitisk sekretær i Landsforeningen. Han mener dog ikke, at alt så er, som det skal være: “Desværre kan prisen for fjernelsen af forbuddet ifølge ministerens overvejelser være, at der indføres nogle nye skævheder.”

– For det første, skal fjernelsen kun gælde for behandling i private klinikker, og der er tale om egenfinansiering – lesbiske skal altså selv betale for behandling. Et flertal i Etisk Råd mener derimod, at alle de grupper, der overhovedet skal have adgang til kunstig befrugtning, bør have mulighed for at blive behandlet i offentligt regi.

– For det andet overvejer ministeren, om donoranonymiteten skal ophæves for lesbiske og enlige, men evt. fastholdes for andre. Ingen medlemmer af Etisk Råd støtter en løsning, hvor der er donoranonymitet for heteroseksuelle men ikke for lesbiske.

“Forslaget om at ophæve donoranonymiteten alene for lesbiske og enlige er et desperat forsøg på at kompensere for, hvad man opfatter som mangler ved familien”, mener Anja Bang-Jensen, og fortsætter: “Der kan være mange gode grunde til at ophæve anonymiteten, men de gælder for alle. Lesbiskes børnefamilier er ikke i sig selv mangelfulde, men er hele og gode familier på lige for med heteroseksuelles børnefamilier.”

Reklamer