2004-05 (I) B 7 : Kirkelig vielse ved registreret partnerskab

Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af lovmæssige hindringer for folkekirken og andre trosamfund for at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab

Fremsat den 7. oktober 2004 af Kamal Qureshi (SF), Aage Frandsen (SF) og Lene Garsdal (SF)

 

 

Folketinget opfordrer regeringen til i lovgivningen at åbne mulighed for, at folkekirken og andre trossamfund kan medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab, og derfor fjerne de lovmæssige hindringer for, at trossamfund, hvis præster og andre i lignende stillinger har bemyndigelse til at foretage vielser, også kan udarbejde ritualer og foretage vielser af homoseksuelle par med samme retsvirkning som registrering i henhold til lov om registreret partnerskab.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslagets formål

Beslutningsforslaget har til hensigt at åbne mulighed for, at trossamfund kan medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab. Det understreges fra forslagsstillernes side, at beslutningsforslaget ikke opfordrer til at indføre en forpligtigelse for trossamfundene til at forestå en registrering af partnerskabet. Forslagsstillerne ønsker på ingen måde at blande sig i trossamfundenes indre anliggender. Der er således ikke tale om, at noget trossamfund skal pålægges at udføre vielser af homoseksuelle som en pligt over for deres medlemmer. Denne afgørelse er det helt op til trossamfundene selv at træffe.

Gældende lovgivning

Heteroseksuelle par kan vælge mellem borgerlig vielse og kirkelig vielse inden for folkekirken eller et anden trossamfund. Homoseksuelle par kan kun indgå registreret partnerskab på rådhuset.

Ifølge § 15 i lov om ægteskabets indgåelse og opløsning (ægteskabsloven) kan ægteskab indgås ved kirkelig eller borgerlig vielse.

Ifølge § 16 i ægteskabsloven kan kirkelig vielse finde sted inden for folkekirken, når en af parterne hører til folkekirken, eller inden for de anerkendte trossamfund, når en af parterne hører til vedkommende trossamfund, eller inden for andre trossamfund, hvor præsterne er bemyndiget til at foretage vielser.

I bekendtgørelse om ægteskabets indgåelse hedder det i kapitlet om registrerede partnere og registreret partnerskab i § 40, at en registrering kun er gyldig, hvis den er sket for borgmesteren. Borgmesteren kan dog skriftligt bemyndige en eller flere personer til på sit ansvar at foretage registrering. Homoseksuelle par kan således ikke i dag indgå registreret partnerskab i folkekirken (eller i et andet trossamfund).

Den nærmere udformning af lovgivningen

Forslagsstillerne ønsker en ligestilling mellem hetero- og homoseksuelle par også på dette punkt. Derfor ønsker forslagsstillerne, at det skal være muligt for præsterne inden for folkekirken eller inden for andre trossamfund at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab. Som det er nu, stiller lovgivningen sig hindrende i vejen, hvis et trossamfund med vielsesbemyndigelse skulle ønske at åbne også for den slags vielser. Det er disse hindringer forslagsstillerne ønsker fjernet; tiden er løbet fra dem.

Beslutningsforslaget er en delvis genfremsættelse af B 169, folketingsåret 2003-04. Se Folketingstidende, 2003- 04, A 7863 og 7864 og FF 10105.