Afstemnings­resultater i Folketinget 1989-2003

Se en mere læsevenlig visning på waybackmachine: http://web.archive.org/web/20031231045208/http://www.lbl.dk/temasider/politik/Afstemninger/Afst.oversigt.htm


Afstemninger i Folketinget

Lovforslag, ændringsforslag og beslutningsforslag der berører lesbiskes og bøssers retsstilling


Registreret partnerskab Info Loven om registreret partnerskab blev i 1989 gennemført af at flertal udenom den borgerlige regering.
Ved revisionen i 1999 blev fremsat et forslag vedr. statsborgerskabskrav, men ved et ændringsforslag indførtes stedbarnsadoptionen.
Uddybende info.
  1989 Lov om registreret partnerskab Info
  1999 Revision af partnerskabsloven: Stedbarnsadoption, statsborgerkrav Info
  1997 Lov om kunstig befrugtning (2. behandling) Info Loven om kunstig befrugtning blev lavet for at sætte grænser for ‘monsterforskning’. Under 2. behandlingen blev fremsat et hav af ændringsforslag, hvoraf 5 havde betydning for lesbiske.
Tre af forslagene handlede om at begrænse behandling til heteroseksuelle kvinder.
Et fjerdeforslag handlede om at behandling kun skulle tilbydes ved konstateret ufrugtbarhed. Forslaget var ikke tænkt og fremført som et anti-homoforslag.
Et femte forslag handlede om at forbyde kunstig befrugtning til lesbiske såfremt der benyttes anonym donorsæd. Dette forslag var altså ikke egentligt anti-homo, men ville dog indføre forskelsbehandling.
Et af forbudsforslagene blev vedtaget.
Oversigt over kilder m.v.
  Forbud hvis ej hetero og 5 års samliv Info
  Forbud hvis ej hetero og 3 års samliv Info
  Forbud hvis ej hetero Info
  Behandling kun ved konstateret ufrugtbarhed Info
  Anonym sæd kun til heteroer Info
1997 Lov om kunstig befrugtning (3. behandling) Ved tredjebehandlingen fremsattes atter et utal af ændringsforslag. Tre vedrørte lesbiske. Alle tre var pro-homo.
Det første drejede sig om at fjerne forbudet igen. Det andet om at begrænse skaden ved forbudet, nemlig ved at undtage insemination fra forbudet, som således kun skulle vedrøre reagensglasbefrugtning o.lign. Det tredje forslag drejede sig om at undtage kunstig befrugtning med ikke-anonym donorsæd fra forbudet.
Alle forslag faldt, og forbudet kom dermed med i den endelige lov.
  Fjern forbudet Info
  Undtag insemination fra forbudet Info
  Intet forbud ved kendt donor Info
1997/98 Ændring af lov om kunstig befrugtning Info I de følgende samlinger forsøgtes forbudet fjernet, dog uden held. Første gang var der tale om et forslag fra medlemmer af folketinget (et privat forslag).
Anden gang var der tale om at loven automatisk kom til behandling pga. en revisionsparagraf i den oprindelige lov. Sundhedsministeren ville dog ikke her fremsætte forslag vedr. forbudet, men forslag om at fjerne det blev fremsat som ændringsforslag. Dette ændringsforslag faldt Men
Men hele revisionsforslaget faldt, og loven bestod i sin oprindelige udformning.
Opsamlingsartikel 1998. Oversigtsartikel 2000.
Fjern forbudet
2000 Revision af lov om kunstig befrugtning Info
  Fjern forbudet Info
  Lov om kunstig befrugtning, lægekravet Allerede i 1997 havde man stemt om et ændringsforslag, som ville udstrække loven til at gælde for alle og ikke kun for læger. Dette forslag var ikke fremført som anti-homo, men som en sikring mod at læger ikke bare satte andet sundhedspersonale til at udføre ting, der var forbudt for læger. Forslaget faldt, idet man mente at sådant personale i så fald ville arbejde under en læges ansvar og derfor alligevel være omfattet af lovens bestemmelser.
I 1999 åbnede jordemoder Nina Stork imidlertid en inseminationsklinik. Som jordemoder var hun ikke omfattet af loven. Dette fik politikere til at arbejde for at udstrække loven til at omfatte alle. Et sådant forslag blev fremsat under revisionsbehandlingen i 2000. Ændringsforslaget blev vedtaget, men revisionen i sin helhed faldt, og derfor bestod loven i sin gamle udformning.
I 2002 fremsattes forslaget igen, dennegang som et beslutningsforslag. Forslaget blev fremført som det mest aggressive anti-homo-forslag der havde været til debat. Beslutningsforslaget faldt.
Det er interessant at bemærke, at V, DF, KF og SF skiftede holdning da det blev et anti-homo-forslag.
  1997 Loven skal gælde alle Info
  2000 Kun læger må behandle Info
2002 Kun læger må behandle Info
Adoption I 2002 vedtogSverige, at par af samme køn skulle have adgang til at blive prøvede som adoptivforældere. Senere samme år vedtog også Sydafrika og England adgang til adoption for homoseksuelle.
I Danmark var der varmet op til debatten gennem længere tid: De Radikale havde vedtaget en landsmøderesolution om emnet, og i SF blev der arbejdet hård for at skaffe opbakning til et sådant forslag. Det blev dog i sidste ende Enhedslisten, der kom først med et lovforslag. Næsten samtidigt fremsatte SF et lovforslag, og lidt senere fremsatte de Radikale er beslutningsforslag. Da de tre forslag var næsten identiske, blev de sambehandlet, idet hvert forslag dog kom til afstemning.
2003 Adgang til adoption (EL) Info
2003 Adgang til adoption (SF) Info
Adgang til adoption (RV) Info
Ialt F 71 61 5 54 82 23 66 52 71 40 57 40 31 63 32 49 45 38 Forklaring: F: For, I: Imod, U: Hverken for eller imod, 0: Ikke til stede
Med grønt og rødt er markeret, hvad der godt henholdsvis skidt for bøsser og lesbiske.
Det er karakteristisk, at medlemmerne er blevet fritstillet under disse afstemninger, dvs. der ikke har været partidisciplin.
I 47 48 132 83 53 112 66 106 87 114 70 79 99 58 91 60 60 59
U 5 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 7
0 56 70 42 42 42 43 44 21 21 25 52 60 47 58 55 69 70 75
Vedtaget J J x N N J N N x N N N x N x N x N J N x N N N
V F 2 0 4 23 25 3 22 0 9 3 6 0 3 31 12 1 1 0
I 11 27 25 7 4 25 7 39 30 33 31 22 0 26   35 35 34  
U 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 8 16 15 14 15 15 15 5 5 8 12 17 12 19 20 20 22
S F 36 39 0 7 21 10 5 22 38 15 21 13 7 0 33 29 24
I 0 0 51 44 28 41 43 34 18 41 21 36 36 40 0 0 0
U 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
0 20 25 12 12 12 12 12 7 7 7 22 14 21 12 19 20 22
DF F 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0
I 9 2 0 0 2 0 4 4 4 9 2 0 6 15 15 15
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 4 2 2 2 2 2 0 0 0 4 2 4 5 7 7 7
KF F 0 0 1 21 22 1 21 1 1 2 0 1 11 6 0 0 0
I 18 9 21 1 0 21 1 22 23 22 10 20 0 1 8 8 8
U 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 14 8 6 6 6 6 6 5 4 4 6 7 5 9 7 7 7
SF F 19 9 0 1 8 9 9 7 9 10 8 13 0 0 8 8 7
I 0 0 13 12 5 4 4 5 3 1 4 2 0 10 11 0 0 0
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 4 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 3 1 4 4 5
RV F 4 3 0 0 0 0 4 7 7 8 3 0 0 0 5 5 5
I 1 0 7 7 7 7 1 0 1 0 0 7 5 3 0 0 0
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 4 1 1 1 1 3 1 0 0 4 1 4 4 4 4 4
EL F 3 0 0 0 0 0 6 3 0 4 0 0 0 2 2 2
I 0 5 5 5 5 5 0 1 6 0 5 2 4 0 0 0
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 2 1 2 2 2
KRF F 0 0 0 4 2 0 0 0
I 4 2 2 0 0 2 2 2
U 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 2 2 2 2
CD F 2 4 0 0 3 0 3 4 1 0 2 1 2
I 5 0 4 4 1 4 2 1 4 4 3 3 3
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 4 1 1 1 1 0 0 0 1 3 1 3
FP /FRI F 8 3 0 0 1 0 0 5 3 2 2 0 1
I 7 1 4 3 3 3 3 0 2 2 1 4 2
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 3 4 3 4 4 2 2 3 1 3 1
Div. F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 3 4 4 4

Afstemninger i Folketinget

Centrum-Demokraterne (CD)

Lovforslag, ændringsforslag og beslutningsforslag der berører lesbiskes og bøssers retsstilling

Læsevejledning

Registreret partnerskab
  1989 Lov om registreret partnerskab
  1999 Revision af partnerskabsloven: Stedbarnsadoption, statsborgerkrav
  1997 Lov om kunstig befrugtning (2. behandling)
  Forbud hvis ej hetero og 5 års samliv
  Forbud hvis ej hetero og 3 års samliv
  Forbud hvis ej hetero
  Behandling kun ved konstateret ufrugtbarhed
  Anonym sæd kun til heteroer
  1997 Lov om kunstig befrugtning (3. behandling)
  Fjern forbudet
  Undtag insemination fra forbudet
  Intet forbud ved kendt donor
1997/98 Ændring af lov om kunstig befrugtning
Fjern forbudet
2000 Revision af lov om kunstig befrugtning
  Fjern forbudet
 
Lov om kunstig befrugtning, lægekravet
 1997 Loven skal gælde alle
2000 Kun læger må behandle
2002 Kun læger må behandle
Vedtaget J J X N N J N N X N N N X N X N X N J N
Sonja Albrink I 0 I I F I F F I 0 I I I I
Addi Andersen F I I F I F I I I I I 1989 som midlertidigt medlem for Erhard Jacobsen.
Yvonne Herløv Andersen F F I Central fortaler siden 1997. Medstiller til forslag om at fjerne forbudet 97/98 2. samling og i 2000. Sammen med Dorte Bennedsen hovedfigur ved indførelse af stedbarnsadoption i partnerskabsloven 1999.
Nør Christensen I
Susanne Clemensen F F I
Peter Duetoft F 0 I I F I F F F I I F F
Annie Lunde Hansen F I I F
Lis Noer Holmberg I
Erhard Jacobsen
Mimi Jakobsen 0 0 I I I I I F I I 0 I 0
Bente Juncker 0
Ebbe Kalnæs F 0 0
Arne Melchior I 0 0 0 0 0 I F I I 0 0 0
Jytte Pors I

Afstemninger i Folketinget

Dansk Folkeparti (DF)

Lovforslag, ændringsforslag og beslutningsforslag der berører lesbiskes og bøssers retsstilling

Læsevejledning

Registreret partnerskab
  1989 Lov om registreret partnerskab
  1999 Revision af partnerskabsloven: Stedbarnsadoption, statsborgerkrav
  1997 Lov om kunstig befrugtning (2. behandling)
  Forbud hvis ej hetero og 5 års samliv
  Forbud hvis ej hetero og 3 års samliv
  Forbud hvis ej hetero
  Behandling kun ved konstateret ufrugtbarhed
  Anonym sæd kun til heteroer
  1997 Lov om kunstig befrugtning (3. behandling)
  Fjern forbudet
  Undtag insemination fra forbudet
  Intet forbud ved kendt donor
1997/98 Ændring af lov om kunstig befrugtning
Fjern forbudet
2000 Revision af lov om kunstig befrugtning
  Fjern forbudet
 
Lov om kunstig befrugtning, lægekravet
 1997 Loven skal gælde alle
2000 Kun læger må behandle
2002 Kun læger må behandle
Adoption
2003 Adgang til adoption (EL)
2003 Adgang til adoption (SF)
Adgang til adoption (RV)
Vedtaget J J X N N J N N X N N N X N X N X N J N x N N N
Mogens Andreasen I I F
Colette L. Brix I 0    
Bent Bøgsted I I
Kristian Thulesen Dahl 0 I F F I F I I I I I F 0 0    
Per Dalgaard F I    
Mikkel Dencker F I
Jørn Dohrmann 0 I
Ole Donner I 0 0 0 0 0 I I I I 0 F
Svend Aage Fauerholdt I I F F
Poul Fischer I
Louise Frevert I 0
Christian H. Hansen 0 0 0 U 0
Jette Jespersen F I
Klaus Kjær I I F
Pia Kjærsgaard F 0 I F F I F I I I 0 I 0 0 0 I 1989 som medlem af Fremskridtspartiet.
Anita Knakkergaard F I
Søren Krarup F I
Pia Kristensen I I
Jesper Langballe F I
Uno Larsson F I
Freddie H. Madsen I I
Aase D. Madsen I I F I I
Egil Møller I I F
Poul Nødgaard I 0 0 0 0 0 I I I 0 0 0 0 0
Inge Refshauge I I F
Hans Kristian Skibby F
Birthe Skaarup I I F F I
Peter Skaarup 0 0 0 0 0
Karina Sørensen I    

Afstemninger i Folketinget

Enhedslisten (EL)

Lovforslag, ændringsforslag og beslutningsforslag der berører lesbiskes og bøssers retsstilling

Læsevejledning

Registreret partnerskab
  1989 Lov om registreret partnerskab
  1999 Revision af partnerskabsloven: Stedbarnsadoption, statsborgerkrav
  1997 Lov om kunstig befrugtning (2. behandling)
  Forbud hvis ej hetero og 5 års samliv
  Forbud hvis ej hetero og 3 års samliv
  Forbud hvis ej hetero
  Behandling kun ved konstateret ufrugtbarhed
  Anonym sæd kun til heteroer
  1997 Lov om kunstig befrugtning (3. behandling)
  Fjern forbudet
  Undtag insemination fra forbudet
  Intet forbud ved kendt donor
1997/98 Ændring af lov om kunstig befrugtning
Fjern forbudet
2000 Revision af lov om kunstig befrugtning
  Fjern forbudet
 
Lov om kunstig befrugtning, lægekravet
 1997 Loven skal gælde alle
2000 Kun læger må behandle
2002 Kun læger må behandle
Vedtaget J J X N N J N N X N N N X N X N X N J N
Keld Albrechtsen 0 I I I I I F 0 I F I I 0
Bent Hindrup Andersen I I I I I F F I I
Line Barfod I
Jette Gottlieb I I I I I F F I F I I
Bruno Jerup I I I I I F F I I
Søren Kolstrup 0 0 0
Pernille Rosenkrantz-Theil F I I 1999 som midlertidigt medlem for Jette Gottlieb
Søren Søndergaard F 0 0 0 0 0 F I I F 0 I 0
Frank Aaen F I I I I I F 0 I F I I

Afstemninger i Folketinget

Fremskridtspartiet (FP) og Frihed 2000 (FRI)

Lovforslag, ændringsforslag og beslutningsforslag der berører lesbiskes og bøssers retsstilling

Læsevejledning

Registreret partnerskab
  1989 Lov om registreret partnerskab
  1999 Revision af partnerskabsloven: Stedbarnsadoption, statsborgerkrav
  1997 Lov om kunstig befrugtning (2. behandling)
  Forbud hvis ej hetero og 5 års samliv
  Forbud hvis ej hetero og 3 års samliv
  Forbud hvis ej hetero
  Behandling kun ved konstateret ufrugtbarhed
  Anonym sæd kun til heteroer
  1997 Lov om kunstig befrugtning (3. behandling)
  Fjern forbudet
  Undtag insemination fra forbudet
  Intet forbud ved kendt donor
1997/98 Ændring af lov om kunstig befrugtning
Fjern forbudet
2000 Revision af lov om kunstig befrugtning
  Fjern forbudet
 
Lov om kunstig befrugtning, lægekravet
 1997 Loven skal gælde alle
2000 Kun læger må behandle
2002 Kun læger må behandle
Vedtaget J J X N N J N N X N N N X N X N X N J N
Kim Behnke F F 0 0 0 0 0 F I I F 0 I
Tom Behnke F I I I I I F F F F I I
Aage Brusgaard I I 0 F 0 I F I I I
Jan Køpke Christensen I I I I I 0 0 0 I
Pia Dahl F
Helge Dohrmann I
Mogens Elvensø I
Thorkild B. Fransgaard I I I F
Mogens Glistrup F
Hugo Holm F
Niels Højland 0 0 0 0 0 F F 0 0
Kirsten Jacobsen F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Jensen F Midlertidigt medlem for Kirsten Jacobsen
Annette Just I I I I I I F F F I
Ingrid Kjældgaard F
Pia Kjærsgaard F Siden stifter og medlem af Dansk Folkeparti
Knud Lind I
Tove Niemann I
Jane Oksen I
Poulsgaard 0
Ernst B. Schmidt F

Afstemninger i Folketinget

Det Konservative Folkeparti (KF)

Lovforslag, ændringsforslag og beslutningsforslag der berører lesbiskes og bøssers retsstilling

Læsevejledning

Registreret partnerskab
  1989 Lov om registreret partnerskab
  1999 Revision af partnerskabsloven: Stedbarnsadoption, statsborgerkrav
  1997 Lov om kunstig befrugtning (2. behandling)
  Forbud hvis ej hetero og 5 års samliv
  Forbud hvis ej hetero og 3 års samliv
  Forbud hvis ej hetero
  Behandling kun ved konstateret ufrugtbarhed
  Anonym sæd kun til heteroer
  1997 Lov om kunstig befrugtning (3. behandling)
  Fjern forbudet
  Undtag insemination fra forbudet
  Intet forbud ved kendt donor
1997/98 Ændring af lov om kunstig befrugtning
Fjern forbudet
2000 Revision af lov om kunstig befrugtning
  Fjern forbudet
 
Lov om kunstig befrugtning, lægekravet
 1997 Loven skal gælde alle
2000 Kun læger må behandle
2002 Kun læger må behandle
Vedtaget J J X N N J N N X N N N X N X N X N J N
Niels Ahlmann-Ohlsen I I F F I 0 0 I I 0
Henning Andersen 0
Kai Dige Bach I I F F I F I I I I
Lars Barfoed F
Tom Beck I Midlertidigt medlem for Henriette Kjær
Bendt Bendtsen 0 I F F I F I I I 0 I 0 0    
Óli Breckmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carina Christensen F    
Pia Christmas-Møller 0 0 I F F I F I I I I I F F    
H.P. Clausen I I F F I F I
Collet 0
Frank Dahlgaard 0 I F F I I I I F 0 I 0 I 2000 som løsgænger
Charlotte Dyremose 0
Hans Engell 0 0 I F F I F I I I I
Lene Espersen I I F F I F I I I I I F I Minister i 2002 og derfor bundet af regeringens modstand mod forslaget.
Fischer I
Gammelgaard I
Henning Grove 0 I 0 0 0 0 F I I I I 0 F
Flemming Hansen 0 I I F F I F I I I 0 I F 0
Connie Hedegaard U
Jens Heimburger 0 0
Ole Bernt Henriksen 0
Kaj Ikast I I 0 0 0 0 0 I I I I 0 F F
Flemming Jensen I
Karen Højte Jensen U I F F I F I I I I
Jens Jørgensen 0 0 0 0 0 I I I 0
Kent Kirk I 0 0 0 0 0 I I I 0
Knud Erik Kirkegaard I I I F 0
Henriette Kjær I F F I F I I I I I F 0
Niels Jørgen Langkilde F F F F F I I F F
Agnete Laustsen I I F F I F I I I I
Lizzie Lichtenberg I
Anne Birgitte Lundholt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Mikkelsen I I F F I F 0 0 0 I I F 0
Eva Møller I I F F I F I I I I I F
Grethe Fenger Møller 0
Helge Adam Møller I 0 I F F I F I I I I I F F
Per Stig Møller U 0 I F F I F I I I 0 I 0 0
Erik Ninn-Hansen I
Torben Rechendorff I F F I F 0 0 0 I
Grethe Rostbøll I F F I F I I I I
Rønholt 0
Pernille Sams I 0 I F F I F I I I I I F
Poul Schlüter 0
Gitte Seeberg I I I F I F F F I F 0 I 0 0
Palle Simonsen 0
Helle Sjelle 0
Peter Sterup I Midlertidigt medlem for Nils Wilhjelm
Else Theill Sørensen I F
Jette Thomsen 0
John Vinther I I F F I F I I I I I 1999 som midlertidigt medlem for Jens Heimburger
Nils Wilhjelm
Knud Østergaard 0
Christian O. Aagaard 0 I I I
Merete Aarup I

Afstemninger i Folketinget

Kristeligt Folkeparti (KRF)

Lovforslag, ændringsforslag og beslutningsforslag der berører lesbiskes og bøssers retsstilling

Læsevejledning

Registreret partnerskab
  1989 Lov om registreret partnerskab
  1999 Revision af partnerskabsloven: Stedbarnsadoption, statsborgerkrav
  1997 Lov om kunstig befrugtning (2. behandling)
  Forbud hvis ej hetero og 5 års samliv
  Forbud hvis ej hetero og 3 års samliv
  Forbud hvis ej hetero
  Behandling kun ved konstateret ufrugtbarhed
  Anonym sæd kun til heteroer
  1997 Lov om kunstig befrugtning (3. behandling)
  Fjern forbudet
  Undtag insemination fra forbudet
  Intet forbud ved kendt donor
1997/98 Ændring af lov om kunstig befrugtning
Fjern forbudet
2000 Revision af lov om kunstig befrugtning
  Fjern forbudet
 
Lov om kunstig befrugtning, lægekravet
 1997 Loven skal gælde alle
2000 Kun læger må behandle
2002 Kun læger må behandle
Vedtaget J J X N N J N N X N N N X N X N X N J N
Lysholm Christensen I
Glønborg I
Flemming Kofod-Svendsen I I 0 0
Bodil Kornbek F
Ole M. Nielsen I 0 0 F
Inger Stilling Pedersen I
Jann Sjursen 0 I F F
Tove Videbæk 0 I F F


Afstemninger i Folketinget

Det Radikale Venstre (RV)

Lovforslag, ændringsforslag og beslutningsforslag der berører lesbiskes og bøssers retsstilling

Læsevejledning

Registreret partnerskab
  1989 Lov om registreret partnerskab
  1999 Revision af partnerskabsloven: Stedbarnsadoption, statsborgerkrav
  1997 Lov om kunstig befrugtning (2. behandling)
  Forbud hvis ej hetero og 5 års samliv
  Forbud hvis ej hetero og 3 års samliv
  Forbud hvis ej hetero
  Behandling kun ved konstateret ufrugtbarhed
  Anonym sæd kun til heteroer
  1997 Lov om kunstig befrugtning (3. behandling)
  Fjern forbudet
  Undtag insemination fra forbudet
  Intet forbud ved kendt donor
1997/98 Ændring af lov om kunstig befrugtning
Fjern forbudet
2000 Revision af lov om kunstig befrugtning
  Fjern forbudet
 
Lov om kunstig befrugtning, lægekravet
 1997 Loven skal gælde alle
2000 Kun læger må behandle
2002 Kun læger må behandle
Vedtaget J J X N N J N N X N N N X N X N X N J N
Elisabeth Arnold F 0 I I I I F F F F 0 I 0 I
Bilgrav-Nielsen 0
Inger Marie Bruun-Vierø 0 0
Lone Dybkjær 0
Bjørn Elmquist I I I I F F F F I
Jørgen Estrup 0 0 0 0 0 0 0 F F F 0
Marianne Jelved F I
Ole Vig Jensen 0
Naser Khader 0
Larsen-Ledet F
Kirsten Lee F
Martin Lidegaard I    
Dorit Myltoft F I I I I I F F F F I I Midlertidigt medlem for Niels Helveg Petersen
Elsebeth Gerner Nielsen I I I I F F I F I 0
Aase Olesen I Var i ’89 minister i den borgerlige regering
Vibeke Peschardt 0 I I I I 0 0 F F F I I
Morten Helveg Petersen F 0 0 I
Niels Helveg Petersen 0 0
Anders Samuelsen 0 F I 0 Midlertidigt medlem for Elsebeth Gerner Nielsen
Ulla Solvang I I I I 0 F F F I Midlertidigt medlem for Ole Vig Jensen
Henrik Svane F I I I I F F F F I 0 I 0 Midlertidigt medlem for Marianne Jelved
Margrethe Vestager I    

Afstemninger i Folketinget

Socialdemokratiet (S)

Lovforslag, ændringsforslag og beslutningsforslag der berører lesbiskes og bøssers retsstilling

Læsevejledning

Registreret partnerskab
  1989 Lov om registreret partnerskab
  1999 Revision af partnerskabsloven: Stedbarnsadoption, statsborgerkrav
  1997 Lov om kunstig befrugtning (2. behandling)
  Forbud hvis ej hetero og 5 års samliv
  Forbud hvis ej hetero og 3 års samliv
  Forbud hvis ej hetero
  Behandling kun ved konstateret ufrugtbarhed
  Anonym sæd kun til heteroer
  1997 Lov om kunstig befrugtning (3. behandling)
  Fjern forbudet
  Undtag insemination fra forbudet
  Intet forbud ved kendt donor
1997/98 Ændring af lov om kunstig befrugtning
Fjern forbudet
2000 Revision af lov om kunstig befrugtning
  Fjern forbudet
 
Lov om kunstig befrugtning, lægekravet
 1997 Loven skal gælde alle
2000 Kun læger må behandle
2002 Kun læger må behandle
Vedtaget J J X N N J N N X N N N X N X N X N J N
Thomas Adelskov I      
Hanne Andersen
F F I I F I F I I I I I I I      
Jytte Andersen 0 F I I I I I I F I 0 I 0 0      
Poul Andersen 0 I I I I I 0 0 0 0 I 0 I
Sophie Hæstorp Andersen I      
Svend Andersen F
Svend Auken F 0 I I I I I F 0 I 0      
Børge Bakholt F I I F I I I F I F
Jette Bergenholz Bautrup I
Helen Beim F 0 I F F I F I I I I I F F      Medstiller af det vedtagne forslag om forbud i 1997. Havde i øvrigt tidligere medvirket i debatmøde i homoforening i Roskilde sammen med formand og næstformand for LBL.
Dorte Bennedsen F F I I U F U F F F F F I     Central fortaler. Sammen med Yvonne Herløv Andersen hovedaktør ift. stedbarnsadoption i 1999. Kuriøst nok medstiller af forslag ved 2. beh. i 1997 om at loven skulle gælde alle, ikke kun læger – et forslag, der ikke var tænkt som antihomo (ses kun på den samlede oversigt).
Inger Bierbaum F I I F I I F F I F I I I      
Ritt Bjerregaard F 0
René Skau Björnsson I I I
Sandy Brinck F I I      
Jacob Buksti 0 I I I I I F F I F I I I      
Lotte Bundsgaard F F I      
Morten Bødskov I      
Hans Peter Baadsgaard F 0 I F F I U I I I I I F F       Medstiller af det vedtagne forslag om forbud i 1997.
Erling Christensen F F I F F F I I I I I F F 0      I 2002 som midlertidigt medlem for Lotte Bundsgaard.
Ole Vagn Christensen F I I I I I 0 0 0 I I I F I      
Peter Christensen I F F F I I I I I
Helle Degn 0 0 I I I I I F F F 0 F 0      
Poul Erik Dyrlund F I I I I I I F I 0 I 0      
Ole Espersen F
Eva Fatum I I F F I I I I I
Ove Fich 0 0 0 0 0 F F F 0
Pernille Forchhammer F
Mette Frederiksen I      
Henning Gjellerod 0 I F F I I I I I I      
Pia Gjellerup F 0 I I I I I F F F 0 I 0 I      
Martin Glerup 0 I I I I I F F F F I I      
Holger Graversen F F I I F I F I I I I I I F      
Lis Greibe F I I I I I F F F F I I      
Anna-Marie Hansen 0 F I I F F I I I I I 0 F 0       Medstiller af det vedtagne forslag om forbud i 1997.
Carsten Hansen F 0 0 0      
Hardy Hansen 0 0 0 0 0 F F I 0
J. K. Hansen F
Pernille Blach Hansen F 0 0 I      
Søren Hansen F F 0 0 0 0 0 I F I F 0 I      
Torben Hansen I      
Lotte Henriksen 0 0 0 0 0 I F F 0
Jytte Hilden F I I I I I I F I I
Hjortnæs F
Erik Holst 0
Hans Hækkerup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I      
Klaus Hækkerup F 0 I I I I I F F I 0 I 0 I      
Lise Hækkerup F F I      
Ole Hækkerup F 0 0
Arne Jensen 0
Carsten Bo Jensen I      
Frank Jensen F F I I I I I 0 0 0 F I I 0
Hans Jørgen Jensen F
Lene Jensen I
Susanne Fast Jensen F
Karen Jespersen 0 I I I I I I F I F I I I
Niels Bloch Jespersen I I
Rene Skau Johansen 0
Anker Jørgensen 0
Helen Jørgensen 0 0 0 0 0 I F F 0 Midlertidigt medlem for Poul Nielson.
Poul Qvist Jørgensen F I I U F U F F F F 0
Søren B. Jørgensen 0
Kelm-Hansen F
Karen J. Klint F I I I I
Carsten Koch 0 F I
Jeppe Kofod 0 0 0 I
Risgaard Knudsen F
Henrik Dam Kristensen 0 I I I I I 0 0 0 0 I 0 I
Per Kaalund F I I I I I F F I I I I I
Henrik Sass Larsen I
Tove Lindbo Larsen F I I F I I I I I I
Claus Larsen-Jensen F I I I 0
Bjarne Laustsen F I I I I
Torben Lund F I I I I I F F F I
Mogens Lykketoft 0 0 0 0 0 0 0 I F I 0 0 0 I
Jytte Madsen F I I I I I F F I I I 1999 – lov om registreret partnerskab – som midlertidigt medlem for Anne-Marie Meldgaard
Lissa Mathiasen 0 F F F I F I I
Anne-Marie Meldgaard I I F I I I I I I 0 I 0 I
Lars Kramer Mikkelsen F I F I
Sonja Mikkelsen 0 I I I F I 0 0 0 F F I Stiller af forslaget vedr. konstateret ufrugtbarhed i 1997. Valgte som sundhedsminister i 2000, efter 2. behandlingen, som indførte en skærpende paragraf, at samle et flertal for at trække lovforslaget tilbage.
Else Marie Mortensen 0 0 0 0 0 0 F F F F 0 I
Erik Mortensen F I F F F F F I I I I F I 0
Helge Mortensen 0 F I I I I I I F I 0 I 0 I
Lone Møller 0 F I I I I I I F I F 0 F I Medstiller af lempelsesforslag ved. undtagelse af insemination til 3. beh. 1997. Derfor imod fjernelsen i 97, idet dette forslag kom til afstemning før hendes. Stemte i 2000 forkert ang. skærpelse af forbudet (oplyst til LBL).
Henning Nielsen F
Poul Nielson 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederik Nørgaard I I F I I I F I I
Ivar Nørgaard 0
Erling Olsen 0 I F F I I I I I I
Jørn Pedersen F I I F F I F I I I I F I 0
Jan Petersen F I I F I F I I F I I F I I
Kaj Poulsen F
Henning Rasmussen F
Ingrid Rasmussen F 0 0 0 0 0 0 F F F F 0 I
Poul Nyrup Rasmussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niels Rasmussen I I I Midlertidigt medlem for Henning Gjellerod.
Hans-Pavia Rosing 0 0 0 0 0 0 0 I F I 0 0 0      
Peder Sass F I I F I I I F I I I I I I
Grete Schødts F 0 I I I I I F F F I F I I
Ole Løvig Simonsen F I I I I I I F I 0 I 0
Niels Sindal I
Kim Nøhr Skibsted I I I F I F F F I
Erik B. Smith F
Jimmy Stahr F
Ole Stavad 0 F I I F I I I I I F I I I
Hans Strunge 0
Søgaard F
Frode Sørensen F I I I I
Hugo Sørensen F I I I I 0 0 I 1997 som midlertidigt medlem for Svend Auken.
Margot Torp F I I I
Arne Toft I
Jan Trøjborg 0 0 I I I I I I F I 0 I 0 I
Taanquist F
Jens Peter Vernersen F I I I I I I I I 0 I 0 0
Nicolai Wammen I
Birte Weiss F F I I I I I I F I I I
Bjørn Westh F I I I I I I F I F I
Jytte Wittrock F I I F I I F F I F I I I Medstiller af lempelsesforslag ved. undtagelse af insemination til 3. beh. 1997.


Afstemninger i Folketinget

Socialistisk Folkeparti (SF)

Lovforslag, ændringsforslag og beslutningsforslag der berører lesbiskes og bøssers retsstilling

Læsevejledning

Registreret partnerskab
  1989 Lov om registreret partnerskab
  1999 Revision af partnerskabsloven: Stedbarnsadoption, statsborgerkrav
  1997 Lov om kunstig befrugtning (2. behandling)
  Forbud hvis ej hetero og 5 års samliv
  Forbud hvis ej hetero og 3 års samliv
  Forbud hvis ej hetero
  Behandling kun ved konstateret ufrugtbarhed
  Anonym sæd kun til heteroer
  1997 Lov om kunstig befrugtning (3. behandling)
  Fjern forbudet
  Undtag insemination fra forbudet
  Intet forbud ved kendt donor
1997/98 Ændring af lov om kunstig befrugtning
Fjern forbudet
2000 Revision af lov om kunstig befrugtning
  Fjern forbudet
 
Lov om kunstig befrugtning, lægekravet
 1997 Loven skal gælde alle
2000 Kun læger må behandle
2002 Kun læger må behandle
Vedtaget J J X N N J N N X N N N X N X N X N J N
Agerschou F
Carsten Andersen 0
Christine Antorini F
Margrete Auken F 0 I I F F F I I F I I F I I Fremsat forslaget om anonym donor til 2. beh. i ’97. Fremsat det lempende forslag om anonym donor til 3. behandlingen i ’97.
Anne Baastrup F I I I I I F F 0 F F I I   Medstiller af forslag om at fjerne forbud til 3. beh. i ’97, samt i 97/98 1. samling (kom ikke til afstemning pga. valg) og 97/98 2. samling. Markant fortaler.
Tommy Dinesen F I I F F F F F F F
Pernille Frahm 0
Aage Frandsen F F I I I I I F F F F F I I Medstiller af forslag om at fjerne forbud til 3. behandlingen i ’97 samt i 97/98 1. samling (kom ikke til afstemning pga. valg).
Steen Gade F F I I F F F I I F I F
Lene Garsdal I
Lilly Gyldenkilde F
Birthe Hansen F
Knud Erik Hansen F I    
Inger Harms F
Ole Henriksen F
Leif Hermann F
Anne Grete Holmsgaard I
Morten Homann I
Birgitte Husmark F
Hanne Thanning Jacobsen F
Jørn Jespersen F I I F F F I F F 0 F 0 I    
Ingerlise Kofoed F
Jes Lunde 0 0 I F F F F I I I I I F I
Kjeld Rahbæk Møller F I I I I I F F F F I ’97 medlem af Sundhedsudvalget. Forslag om anonymitet til 2. behandlingen fremsattes af SF i udvalget, men KRM stemte, som det fremgår, imod. Medstiller af lempelsesforslag til 3. beh. vedr. undtagelse af insemination. Medstiller af forslag om fjernelse af forbud i 97/98 1. samling. Forslaget kom ikke til afstemning pga. valg.
Holger K. Nielsen 0 0 I I I F F 0 0 0 0 F 0 I
Gert Pedersen F I I F F F F F F F
Bjørn Poulsen F
Kamal Qureshi 0 Har markeret sig som fortaler for homorettigheder, herunder adgang til kunstig befrugtning og adoption.
Riishøj 0
Ole Sohn F F I I
Kaj Stillinger F F I
Ebba Strange F
Anni Svanholt F I I F F F F F F F F I
Villy Søvndal F I I I I I F F F F F I I
Thorstein Theilgaard 0 0
Jens Thoft F
Kristen Touborg F I I F F F I F F I F F I I
Pelle Voigt 0


Afstemninger i Folketinget

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

Lovforslag, ændringsforslag og beslutningsforslag der berører lesbiskes og bøssers retsstilling

Læsevejledning

Registreret partnerskab
  1989 Lov om registreret partnerskab
  1999 Revision af partnerskabsloven: Stedbarnsadoption, statsborgerkrav
  1997 Lov om kunstig befrugtning (2. behandling)
  Forbud hvis ej hetero og 5 års samliv
  Forbud hvis ej hetero og 3 års samliv
  Forbud hvis ej hetero
  Behandling kun ved konstateret ufrugtbarhed
  Anonym sæd kun til heteroer
  1997 Lov om kunstig befrugtning (3. behandling)
  Fjern forbudet
  Undtag insemination fra forbudet
  Intet forbud ved kendt donor
1997/98 Ændring af lov om kunstig befrugtning
Fjern forbudet
2000 Revision af lov om kunstig befrugtning
  Fjern forbudet
 
Lov om kunstig befrugtning, lægekravet
 1997 Loven skal gælde alle
2000 Kun læger må behandle
2002 Kun læger må behandle
Adoption
2003 Adgang til adoption (EL)
2003 Adgang til adoption (SF)
Adgang til adoption (RV)
Vedtaget J J X N N J N N X N N N X N X N X N J N x N N N
Else Winther Andersen I 0 0 0 0 0 I I 0 I 0 F F   0      
Hans Andersen                             I   I      
Kim Andersen                       0 0 I   0      
Palle Andersen I I 2003 som midlertidigt medlem for Anders Møller (UFG)
Charlotte Antonsen   I   I I  F I I    I I 0 I 0 0   I      
Jørgen Bastholm I I 2003 som midlertidigt medlem for Troels Lund Poulsen
Gitte Lillelund Bech                         I F I   I      
Mariann Fischer Boel   I   I F F I F   I I 0 F I 0 F 0   0      
Peter Brixtofte   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0      I 2003 udenfor gruppen (UFG)
Povl Brøndsted U                                        
Sven Buhrkall                           I   I      
Peter Christensen                           I   I      
Inge Dahl-Sørensen I F F F F F I I I I 0 F F   I      
Freddy Dam                             I   I      
Inge-Lene Ebdrup                             0   I      
Ellefsen 0
Uffe Ellemann-Jensen  – 0   0 0 0 0 0 I I I 0 0 0          
Bjørn Elmquist U
Knud Enggaard I 0 0 0 0 0 I F I 0
Tove Fergo   I F F F F F I I I I U F I   0      Stiller af 5-års forslaget til 2. behandlingen i 1997. Var minister i 2002 og dermed bundet af regeringens holdning.
Søren Gade                             I   I      
Jonna Grønver 0 0 0 0 0 0 I I 0
Eva Kjer Hansen   I   I I F I   I I 0 I I F I   0      
Ivar Hansen 0   I F F I F 0 0 0 I 0 F F        
Peter Hansen-Nord   I   I I F I I   I I I I I F          
Svend Heiselberg I   I F F I F I I I I I F F   I      
Birthe Rønn Hornbech   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   0      
Svend Erik Hovmand  0 I   I F F I F I I I 0 I 0 0   0      
Rikke Hvilshøj   I                     F I F I   I      
Bertel Haarder I 0 I F F I F 0 0 0 I
Erik Jacobsen   I   I F F I F   I I I 0 I 0          
Svend Aage Jensby   0   I F F I F I I I 0 I 0 0   0      
Jens Peter Jensen F
Kristian Jensen   I                     F I F I   I      
Christian Lund Jepsen I Medlem efter Ivar Hansen
Edmund Joensen
Jens Kirk   I   0 0 0 0 0 I I I I 0 F 0   0      
Harald Kjøller   0                     I F          
Elsebeth Kock-Petersen I
Niels Anker Kofoed I I F F I F I
Thor Gunnar Kofoed                             0   0      
Gyda Kongsted   I                     I F          
Ulrik Kragh                             I   I      
Ellen Kristensen   I                     0 0          
Erik Larsen   0   0 0 0 0 0 I I I I 0 F F   I      
Ester Larsen   0   I F I I F I I 0 I I F 0   I      
Flemming Damgaard Larsen                             I   0      
Jens Christian Larsen                             F   I      
Pia Larsen   I   0 0 0 0 0 I F I I 0 F F   I      
Gudrun Laub                             I   I      
Lars Christian Lilleholt                             I   I      
Jens Hald Madsen   0 0 0 0 0 0 I F I I 0 F I   I      
Jens Løgstrup Madsen I I I I I I F F I
Christian Mejdahl  I I   I I F I F I I I I F F F   0      
Leif Mikkelsen                             I   I      
Helga Moos   I                     I F 0   I      
Kim Mouritsen I F F I F I I I I
Anders Mølgaard   I I F F I F I I I I I F          
Anders Møller                             I        
Tina Nedergaard                             0   I      
Karsten Nonbo   I                     I F F   0      
Johannes Martin Olsen F F F F F I I I U Som midlertidigt medlem for Edmund Joensen
Flemming Oppfeldt       I I I I I I F F   I   I   F      
Erling Oxdam I F F I I I F I I
Marianne Pedersen                             F   0      
Thor Pedersen  0 0 0 0 0 0 0 I I I I 0 F 0   I      
Lisbeth L. Petersen                             0   I      
Søren Pind I F I
Troels Lund Poulsen                             0        
Anders Fogh Rasmussen  0 0 0 0 0 0 0 I I I 0 0 0 0   0      
Lars Løkke Rasmussen   0   F F F U F   I I 0 F 0 I   I      
Jens Rohde   I                     F I F 0   0      
Preben Rudiengaard   0                     I F I   0      
Karen Rønde   I                     F I F          
Helge Sander 0 0 0 0 0 0 I I I 0
Hans Christian Schmidt I   I F F I I I I I 0 I 0 I   I      
Hanne Severinsen 0 I F F I F I I I I I F 0   I      
Irene Simonsen                             I   I      
Skrumsager Skau I
Laue Traberg Smidt F
Otto Steenholdt 0 0 0 0 0 I F F 0
Inger Støjberg                             0   I      
Peder Sønderby I I F F I F I 0 I I
Bodil Thrane   I   0 F 0 0 F I I I I F F        
Ulla Tørnæs   I I I I I I F I F I I F 0   0      
Henning Urup I I F F I F I I I I I 1999 som midlertidigt medlem for Ulla Tørnæs
Eyvind Vesselbo                             I   I      
Anna Lise Vesterby I Midlertidigt medlem for Uffe Ellemann-Jensen
Henrik Vestergaard                             F   0      
Jens Vibjerg   0   I F F I F I I I I I F I   0      
Jørgen Winther I I F F I F I I I I F F   I      Fremsat 3-års forslaget i ’97.

Afstemninger i Folketinget

Nordatlantiske og løsgængere

Lovforslag, ændringsforslag og beslutningsforslag der berører lesbiskes og bøssers retsstilling

Læsevejledning

Registreret partnerskab
  1989 Lov om registreret partnerskab
  1999 Revision af partnerskabsloven: Stedbarnsadoption, statsborgerkrav
  1997 Lov om kunstig befrugtning (2. behandling)
  Forbud hvis ej hetero og 5 års samliv
  Forbud hvis ej hetero og 3 års samliv
  Forbud hvis ej hetero
  Behandling kun ved konstateret ufrugtbarhed
  Anonym sæd kun til heteroer
  1997 Lov om kunstig befrugtning (3. behandling)
  Fjern forbudet
  Undtag insemination fra forbudet
  Intet forbud ved kendt donor
1997/98 Ændring af lov om kunstig befrugtning
Fjern forbudet
2000 Revision af lov om kunstig befrugtning
  Fjern forbudet
 
Lov om kunstig befrugtning, lægekravet
 1997 Loven skal gælde alle
2000 Kun læger må behandle
2002 Kun læger må behandle
Vedtaget J J X N N J N N X N N N X N X N X N J N
Breckmann (Fær.) 0
Frank Dahlgaard (U) 0 0 Tidligere medlem af Venstre
Jóannes Eidesgaard (FÆR) 0 0
Jacob Haugaard (UP) 0 0 0 0 0 I I I 0
Tórbjørn Jacobsen (TF) 0 Som midlertidigt medlem for Høgni Hoydal
Lars-Emil Johansen (SIU) 0
Kuupik Kleist (IA) 0
Steenholdt (Grønl.) I