Civilrets­direktoratet ønsker domstolsafgørelser

På grund af den uklare retlige situation for børn, der kom til verden via StorkKlinik, ønskede Civilretsdirektoratet, at domstolene skulle fortolke loven.

Download cirkulære:

2003_januar_cirkulaere_faderskab