Forslag: 2002-03 L 118

2002-03 L 118: Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ophævelse af krav om ægteskab m.v. i forbindelse med kunstig befrugtning).

Fremsat den 11. december 2002 af Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Line Barfod (EL)

 

§ 1

I lov nr. 460 af 10. juni 1997 om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. foretages følgende ændring:

1. § 3 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2003.

 

Bemærkninger til lovforslaget

Ifølge den gældende lovs § 3 må kunstig befrugtning i dag kun tilbydes kvinder, som er gift, eller som lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold.

Med lovforslaget ønsker forslagsstillerne at åbne mulighed for, at alle kvinder, der i øvrigt opfylder lovens betingelser, kan få foretaget kunstig befrugtning af en læge eller under en læges ansvar, jf. lovens § 1. Det er således forslagsstillernes opfattelse, at loven bør ændres med det formål, at der opnås fuld ligestilling for alle kvinder med hensyn til muligheden for at få foretaget kunstig befrugtning, således at behandlingen foretages uafhængigt af, om vedkommende er gift, ugift samboende, har indgået registreret partnerskab eller bor alene.