Afkriminalisering af homoseksualitet

[LBL blev spurgt om fakta vedr. afkriminaliseringen af homoseksualitet i Danmark. Vi sendte spørgsmålet videre til autoriteten på området, Wilhelm von Rosen, som svarede.]

Fra LBL har jeg fået dit spørgsmål om årstallet for afkriminalisering i Danmark af homoseksuelle handlinger (1930 eller 1933?)

Borgerlig Straffelov blev vedtaget af Rigsdagen og stadfæstet af kongen den 15. april 1930. Loven trådte dog først i kraft den 1. januar 1933. Begge årstal er altså korrekte.

Måske skal jeg tilføje, at Borgerlig Straffelov lov ikke afkriminaliserede homoseksuelle handlinger”, fordi “homoseksuelle handlinger” ikke havde været strafbare i den tidligere straffelov (Almindelig Borgerlig Straffelov af 1866), hvori § 177 kun gjorde “omgængelse mod naturen” (med et dyr, med en kvinde eller med en anden mand / dreng) strafbart. Det vil sige, at kun analt samleje var strafbart, og det var dette, som i 1930/1933 blev afkriminaliseret. Oralsex regnedes som omgængelse imod naturen, indtil det ændredes ved domspraksis i 1912. Herefter var oralsex kun strafbart med nogen under 18 år. Gensidig onani mellem voksne var ikke strafbart efter 1877-loven (aldersgrænsen var usikker, men hævedes efterhånden fra 15 til 18 år). Der var ingen aldersgrænse for omgængelse mod naturen. Aldersgrænsen for andre former for sex udledtes ved domspraksis af § 185 (om “uterligt forhold”, som “krænker blufærdigheden”). – I Borgerlig Straffelov af 1930 brugte § 225 betegnelsen “kønslig usædelighed med en person af samme køn.” Aldersgrænsen var 18 år (§ 225, stk. 2).

Med venlig hilsen
Wilhelm von Rosen