Kristeligt Folkeparti roser LBL

[Bragt på http://www.lbl.dk, 7.6.2002]

Af Martin Christensen

Æres dem, der æres bør

Toves fromme håb….

Indlægget er skrevet før folketinget forkastede hendes forslag, men hendes argumentation er interesant, fordi hun giver LBL hele æren for sit nederlag.

Tove Videbæk skriver, at hun ikke håber, at lobbyisterne vil vinde den sejr, at nogen i ”misforstået tolerance og angst for at træde nogen over tæerne undlade at træffe de beslutninger, vi ved er bedst for børn. Lad ikke lobbyisterne vinde den sejr”. Heldigvis gik det jo anderledes.

Tove Videbæk giver i sit debatindlæg i øvrigt udtryk for en række interessante synspunkter. Hun argumenterer for, at hendes forslag gælder barnets tarv, og på ingen måde kan anses for udtryk for diskriminering af homosexuelle.

“Barnets tarv”
I sin egen selvopfattelse varetager hun blot barnets tarv, og hvis det så støder nogle voksnes behov, så er det bare ærgerligt. Børns behov er efter Tove Videbæks overbevisning et mandligt og et kvindeligt forbillede, de kan spejle sig i, og gerne en familie, der ligner alle andres.

Tove Videbæk hævder, at de homosexuelle, der har ytret sig offentligt i mod Kristeligt Folkepartis forslag om at lægge insemination ind under loven om kunstig befrugtning og dermed begrænse det til mand og kvinde, tydeligvis har svært ved at se ud over deres indgroede fornemmelse af at blive snydt, diskrimineret, betragtet som andenrangsborgere.

Hun mener, at bøsser og lesbiske derfor læser en bevidst fornærmelse ind i Kristeligt Folkepartis forslag, og fremmaner et billede af en militant gruppe kristne, der sidder og konspirerer bag nedrullede gardiner om, hvordan de bedst kan genere de homosexuelle. Det mener hun dog ikke er rigtigt!

Succesrig lobbyisme
Det er Tove Videbæks opfattelse, at ”de homosexuelles organisationer”, der har lobbyet så flittigt i denne sag, har taget børnene som gidsler i deres kamp for ligeberettigelse.

I stedet mener hun, at homosexuelle bør erkende, at der er ting, de ikke kan. Hun påstår, at hun ikke mener, det gør dem mindreværdige samfundsborgere eller andenrangsmennesker, og skriver ”selvom om det er det billede, de flittige lobbyister har forsøgt at tegne som konsekvens af Kristeligt Folkepartis forslag. For at få børn er ingen menneskeret”.

Reklamer