Hvordan stemte politikerne

Af Søren Laursen, LBL-Landsledelsen [Bragt på http://www.lbl.dk]

Se oversigten over hvordan stemmerne faldt ved afstemningen om forbud mod insemination til lesbiske

Der var interessante overraskelser i stemmeafgivningen, da Folketinget stemte om Tove Videbæks beslutningsforslag om at forbyde lesbiskes og enliges adgang til insemination.
Særligt lagde man mærke til splittelsen i Dansk Folkeparti, men man kunne også se, at mange medlemmer fra Venstre havde skiftet holdning siden sidste gang man stemte om et tilsvarende forslag. Det gjorde man i 2000, da man reviderede loven om kunstig befrugtning, og dengang var der flertal for det pågældende ændringsforslag. Det blev imidlertid ikke til noget, idet den samlede pakke af ændringsforslag dengang ikke kunne opnå flertal.
Siden da har der været valg, og hvis stemmetendenserne fra dengang havde holdt, så var forslaget i år blevet vedtaget med et massivt flertal. Men sådan skulle det ikke gå.

Udmeldinger i betænkningen
I Sundhedsudvalgets betænkning til forslaget havde et flertal bestående af V, S, SF og RV indstillet forslaget til forkastelse, mens et mindretal bestående af DF, KF og KRF indstillede forslaget til vedtagelse.
Venstre meldte ud, at man ikke støttede forslaget, idet man afventer et tværministerielt udvalgsarbejde på børneområdet. Et flertal forventedes at stemme imod.
Socialdemokratiet derimod kom med en lang redegørelse, hvor man punkt for punkt skød forslaget ned.
Også de Radikale leverer en bredside, og bemærker i øvrigt, at de finder forslagsstillernes fortolkning af FNs børnekonvention forkert og finder Landsforeningen for bøsser og lesbiskes redegørelse langt mere dækkende.

Både Venstre og de Konservative meddelte, at deres medlemmer stemte individuelt, og at man var delte i spørgsmålet.

Dansk Folkeparti endelig splittet
Så meget desto mere overraskende var det så at se, at Dansk Folkeparti stod fuldstændigt splittet ved afstemningen. Det havde der ikke været forvarsler om. Det er interessant, for såvidt det er første gang i partiets historie, man har leveret stemmer til fordel for homo-spørgsmål. I tidligere afstemninger om såvel lov om kunstig befrugtning som stedbarnsadoption i det registrerede partnerskab var enhver stemme, afgivet af dette partis medlemmer, rettet iod os.
Blandt stemmerne imod Tove Videbæks forslag var Louise Frevert, den eneste åbne homoseksuelle i Folketinget.

Blandt Venstres medlemmer ser man, at næsten alle de nye medlemmer stemte imod forslaget. Men de var ikke alene om at trække Venstre-stemmer imod, for mange af dem, der sidste gang stemte for et tilsvarende forslag, har nu skiftet holdning.
Man bemærker imidlertid, at Jørgen Winther stemte for forslaget, hvilket overrasker, når man har hørt hans udtalelser til pressen gennem foråret. Han var oprindeligt varm fortaler for det tilsvarende forslag i 2000, men i slutningen af januar i år kom han med udtalelser, der der gik imod forslaget. Da det kom til stykket valgte han altså alligevel at stemme for.

Følg linket øverst til højre for at se, hvordan stemmerne fordelte sig. Her fremgår tillige, hvordan der blev stemt sidste gang.

————————————————————————————-

Afstemningsresultat

2. behandling af B 81, Om forbud mod tilbud om insemination, hvis behandlingen ikke foretages af personer, der er læger eller under en læges ansv

Fremsat af de fire medlemmer af KRF, og i betænkningen indstillet af KRF, DF og KF til vedtagelse.

Stemmeafgivelsen vises sammen med det tilsvarende lovændringsforslag fra 2000 (L 183):

»§ 18 affattes således: »§ 18. Kunstig befrugtning med sæd må kun tilbydes af personer, der er læger eller under en læges ansvar.««

Resultat 

B 81
(2002)
L 183
(2000)
For (F) 32 63
Imod (I) 91 58
Hverken for/imod (U) 1 0
I alt 124 121
Fraværende (0) 55 58
Total 179 179

.

Stemmefordeling
Tal i parentes er for L 183 / 2000

(F) (I) (U) (0)
V 12
(31)
26
(0)
0
(0)
19
(12)
S 0
(7)
40
(36)
0 12
(21)
DF 10
(9)
6
(0)
1
(0)
5
(4)
KF 6
(11)
1
(0)
0
(0)
9
(5)
SF 0 11
(10)
0 1
(3)
RV 0
(0)
5
(3)
0
(0)
4
(4)
EL 0
(0)
2
(4)
0
(0)
2
(1)
KRF 4
(2)
0
(0)
0
(0)
0
(2)
TF 0 0 0 1
IA 0 0 0 1
SIU 0 0 0 1
Forladt Folketinget ved valget 2001
CD (2) (3) (0) (3)
FRI (1) (2) (0) (1)
FÆR (0) (0) (0) (1)
UP (0) (0) (0) (1)
V B 81
2002
L 183
2000
Else Winther Andersen F F
Hans Andersen I
Kim Andersen I 0
Charlotte Antonsen 0 0
Gitte Lillelund Bech I F
Mariann Fischer Boel 0 F
Peter Brixtofte 0 0
Sven Buhrkall I
Peter Christensen I
Inge Dahl-Sørensen F F
Freddy Dam I
Inge-Lene Ebdrup 0
Uffe Ellemann-Jensen 0
Tove Fergo I F
Søren Gade I
Eva Kjer Hansen I F
Ivar Hansen F F
Peter Hansen-Nord F
Svend Heiselberg F F
Birthe Rønn Hornbech I 0
Svend Erik Hovmand 0 0
Rikke Hvilshøj I F
Erik Jacobsen 0
Svend Aage Jensby 0 0
Kristian Jensen I F
Jens Kirk 0 F
Harald Kjøller F
Thor Gunnar Kofoed 0
Gyda Kongsted F
Ulrik Kragh I
Ellen Kristensen 0
Erik Larsen F F
Ester Larsen 0 F
Flemming Damgaard Larsen I
Jens Christian Larsen F
Pia Larsen F F
Gudrun Laub I
Lars Christian Lilleholt I
Jens Hald Madsen I F
Christian Mejdahl F F
Leif Mikkelsen I
Helga Moos 0 F
Anders Mølgaard F
Anders Møller I
Tina Nedergaard 0
Karsten Nonbo F F
Flemming Oppfeldt I
Marianne Pedersen F
Thor Pedersen 0 F
Lisbeth L. Petersen 0
Troels Lund Poulsen 0
Anders Fogh Rasmussen 0 0
Lars Løkke Rasmussen I 0
Jens Rohde 0 F
Preben Rudiengaard I F
Karen Rønde F
Hans Christian Schmidt I 0
Hanne Severinsen 0 F
Irene Simonsen I
Inger Støjberg 0
Bodil Thrane F
Ulla Tørnæs 0 F
Eyvind Vesselbo I
Henrik Vestergaard F
Jens Vibjerg I F
Jørgen Winther F F
S B 81
2002
L 183
2000
Thomas Adelskov I
Hanne Andersen I
Jytte Andersen 0 0
Poul Andersen I 0
Sophie Hæstorp Andersen I
Svend Auken 0 I
Jette Bergenholz Bautrup I
Helen Beim F
Dorte Bennedsen I
Inger Bierbaum I I
Ritt Bjerregaard 0
René Skau Björnsson I I
Sandy Brinck I I
Jacob Buksti I I
Lotte Bundsgaard I
Morten Bødskov I
Hans Peter Baadsgaard F
Erling Christensen 0 F
Ole Vagn Christensen I F
Helle Degn 0
Poul Erik Dyrlund 0
Mette Frederiksen I
Henning Gjellerod I
Pia Gjellerup I 0
Martin Glerup I
Holger Graversen F
Lis Greibe I
Anna-Marie Hansen 0
Carsten Hansen 0 0
Pernille Blach Hansen I 0
Søren Hansen I
Torben Hansen I
Hans Hækkerup I
Klaus Hækkerup I 0
Lise Hækkerup I
Ole Hækkerup 0
Carsten Bo Jensen I
Frank Jensen 0 I
Lene Jensen I
Karen Jespersen I I
Niels Bloch Jespersen I
Poul Qvist Jørgensen 0
Karen J. Klint I I
Carsten Koch I
Jeppe Kofod I 0
Henrik Dam Kristensen I 0
Per Kaalund I I
Henrik Sass Larsen I
Claus Larsen-Jensen 0 I
Bjarne Laustsen I I
Mogens Lykketoft I 0
Lissa Mathiasen I I
Anne-Marie Meldgaard I 0
Lars Kramer Mikkelsen I F
Sonja Mikkelsen I
Else Marie Mortensen I
Erik Mortensen 0 I
Helge Mortensen I 0
Lone Møller (fejlafgiven stemme, 2000) I F
Jørn Pedersen 0 I
Jan Petersen I I
Ingrid Rasmussen I
Poul Nyrup Rasmussen 0 0
Hans-Pavia Rosing 0
Peder Sass I I
Grete Schødts I I
Ole Løvig Simonsen 0
Niels Sindal I
Ole Stavad I I
Frode Sørensen I I
Hugo Sørensen 0
Margot Torp I
Arne Toft I
Jan Trøjborg I 0
Jens Peter Vernersen 0 0
Nicolai Wammen I
Birte Weiss I
Jytte Wittrock I I
DF B 81
2002
L 183
2000
Mogens Andreasen F
Colette L. Brix I
Bent Bøgsted I
Kristian Thulesen Dahl 0 F
Per Dalgaard F
Mikkel Dencker F
Jørn Dohrmann 0
Ole Donner F
Svend Aage Fauerholdt F F
Poul Fischer
Louise Frevert I
Christian H. Hansen U 0
Jette Jespersen F
Klaus Kjær F
Pia Kjærsgaard 0 0
Anita Knakkergaard F
Søren Krarup F
Pia Kristensen I
Jesper Langballe F
Uno Larsson F
Freddie H. Madsen I
Aase D. Madsen I F
Egil Møller F
Poul Nødgaard 0 0
Inge Refshauge F
Hans Kristian Skibby F
Birthe Skaarup F F
Peter Skaarup 0 0
KF B 81
2002
L 183
2000
Lars Barfoed F
Bendt Bendtsen 0 0
Óli Breckmann 0
Carina Christensen F
Pia Christmas-Møller F F
Charlotte Dyremose 0
Lene Espersen I F
Henning Grove F
Flemming Hansen 0 F
Jens Heimburger 0
Kaj Ikast F F
Knud Erik Kirkegaard 0 F
Henriette Kjær 0 F
Brian Mikkelsen 0 F
Eva Møller F
Helge Adam Møller F F
Per Stig Møller 0 0
Pernille Sams F
Gitte Seeberg 0 0
Helle Sjelle 0
Else Theill Sørensen F
SF B 81
2002
L 183
2000
Margrete Auken I I
Anne Baastrup I I
Aage Frandsen I I
Lene Garsdal I
Knud Erik Hansen I
Anne Grete Holmsgaard I
Morten Homann I
Jørn Jespersen I 0
Jes Lunde I
Holger K. Nielsen I 0
Kamal Qureshi 0
Ole Sohn I I
Kaj Stillinger I
Anni Svanholt I
Villy Søvndal I I
Thorstein Theilgaard 0
Kristen Touborg I I
RV B 81
2002
L 183
2000
Elisabeth Arnold I 0
Inger Marie Bruun-Vierø 0
Marianne Jelved I
Naser Khader 0
Martin Lidegaard I
Dorit Myltoft I
Elsebeth Gerner Nielsen 0
Vibeke Peschardt I
Morten Helveg Petersen I 0
Niels Helveg Petersen 0
Anders Samuelsen 0 I
Henrik Svane 0
Margrethe Vestager I
EL B 81
2002
L 183
2000
Keld Albrechtsen 0 I
Line Barfod I
Jette Gottlieb I
Søren Kolstrup 0
Pernille Rosenkrantz-Theil I
Søren Søndergaard 0 I
Frank Aaen I
KRF B 81
2002
L 183
2000
Flemming Kofod-Svendsen 0
Bodil Kornbek F
Ole M. Nielsen F 0
Jann Sjursen F F
Tove Videbæk F F
TF B 81
2002
Tórbjørn Jacobsen 0
SIU B 81
2002
Lars-Emil Johansen 0
IA B 81
2002
Kuupik Kleist 0
CD L 183
2000
Sonja Albrink I
Yvonne Herløv Andersen I
Susanne Clemensen I
Peter Duetoft F
Annie Lunde Hansen F
Mimi Jakobsen 0
Ebbe Kalnæs 0
Arne Melchior 0
FRI L 183
2000
Kim Behnke I
Tom Behnke I
Thorkild B. Fransgaard F
Kirsten Jacobsen 0
FÆR L 183
2000
Jóannes Eidesgaard 0
U L 183
2000
Frank Dahlgaard 0

Ved afstemning B 81 / 2002:

Medlemmer med orlov Midlertidige medlemmer
Lotte Bundsgaard (S) Erling Christensen (S)
Høgni Hoydal (TF) Tórbjørn Jacobsen (TF)
Karina Sørensen (DF) Hans Kristian Skibby (DF)

Ved afstemning L 183 / 2000:

Medlemmer med orlov Midlertidige medlemmer
Marianne Jelved (RV) Henrik Svane (RV)
Elsebeth Gerner Nielsen (RV) Anders Samuelsen (RV)
Niels Helveg Petersen (RV) Dorit Myltoft (RV)