Forslaget er faldet – med et brag!

Af Ane Djørup [Bragt på http://www.lbl.dk]

32 stemmer for, 91 imod og 1 undlader var resultatet af dagens afstemning i Folketinget om KrF’s beslutningsforslag imod lesbiskes adgang til kunstig befrugtning.

Tre gange så mange stemmer imod end for – det er da vink med en vognstang til Videbæk: Hendes bagstræberiske, virkelighedsfjerne, menneskefjendske og diskriminerende forslag finder heldigvis heller ikke genklang i Folketinget, og jordemoder Nina Stork og hendes mange glade og tilfredse klienter kan ånde lettet op.

… indtil Tove turer frem igen næste år, og igen-igen.

Regeringen stemte samlet imod forslaget, men blandt Venstre og Konservatives medlemmer var der dog flere, der stemte for Kristeligt Folkepartis forslag, ligesom også en stor del af Dansk Folkeparti – dog ikke Louise Frevert, der stemte imod – støttede det.

Følg slagets gang via links’ne til højre.

32, der stemte for
Else Winther Andersen (V) · Lars Barfoed (KF) · Carina Christensen (KF) ·
Pia Christmas-Møller (KF) · Inge Dahl-Sørensen (V) · Per Dalgaard (DF) · Mikkel Dencker (DF) · Poul Fischer (DF) · Ivar Hansen (V) · Svend Heiselberg (V) · Kaj Ikast (KF) · Jette Jespersen (DF) · Anita Knakkergaard (DF) · Bodil Kornbek (KRF) · Søren Krarup (DF) · Jesper Langballe (DF) · Erik Larsen (V) · Jens Christian Larsen (V) · Pia Larsen (V) · Uno Larsson (DF) · Christian Mejdahl (V) · Helge Adam Møller (KF) · Ole M. Nielsen (KRF) · Karsten Nonbo (V) · Marianne Pedersen (V) · Jann Sjursen (KRF) ·
Hans Kristian Skibby (DF) · Birthe Skaarup (DF) · Else Theill Sørensen (KF) · Henrik Vestergaard (V) · Jørgen Winther (V)

Reklamer