Flere hug til KRFs beslutningsforslag mod insemination

Af Søren Laursen [Bragt på http://www.lbl.dk]

Dansk Kvindesamfund og Sex & Samfund gør front. Sundhedsministeren svarer LBL: Unødvendig kontrol.

To store paraplyorganisationer har nu gjort indsigelser mod Kristeligt Folkepartis beslutningsforslag om insemination.

Dansk Kvindesamfund

Dansk Kvindesamfund skriver til Folketingets Sundhedsudvalg:
“Dansk Kvindesamfund ønsker hermed at tilkendegive sin holdning, nemlig:
At love og anden regulering vedrørende moderskab og kunstig befrugtning ikke bør sætte skel imellem kvinder indbyrdes uanset civilstand og seksuel orientering.”
Denne holdningstilkendegivelse ledsages af en uddybende kommentar, der konstaterer, at ‘alenekvinder’ og lesbiske gennem de sidste 30 år har fået ønskebørn og fortsætter: “Det er disse få egenrådige, selvstændige, synlige kvinder, som bliver årsag til dette ‘korstog’, tydeligvis alene pga. manglende viden og fordomsfuldhed – der var heller ingen gode argumenter for at indføre også den nuværende lovs diskrimination af enlige og lesbiske.”

Sex og Samfund

“Foreningen, der siden 1956 har arbejdet med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder nationalt og internationalt, ser en række problematiske forhold i det fremsatte forslag af både etisk, sundhedsfaglig og juridisk karakter.”

Således indleder Foreningen Sex og Samfund sin skrivelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Dernæst taler man om den videnskabelige forskning, og om diskriminations- og menneskeretsaspekterne ved forslaget:
“Hvis loven vedtages, betyder det reelt, at staten fremover skal definere, hvem der er egnede forældre. Konsekvensen kan være, at staten fremover kan (vil) gå ind og definere, hvem der udover lesbiske må eller ikke må få børn via kunstig befrugtning. Foreningen finder et sådant spørgsmål i alvorlig strid med grundlæggende menneskeretlige hensyn.”
Man taler bl.a. også om stigmatiseringen af lesbiskes børnefamilier og problemet med at blive tvunget ud på et gråt marked.

Sundhedsministeren: Unødvendig kontrol
Også Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen afviser forslaget i sit svar til Landsforeningen for bøsser og lesbiske:

“I henvendelsen gør Landsforeningen blandt andet gældende, at et forbud mod hjemmeinsemination ikke kan og bør håndhæves. Herudover henviser Landsforeningen til en række andre forhold, der peger i retning af, at der ikke er grundlag for entydigt at fastholde, at børn skal leve i en kernefamilie.

Jeg kan oplyse, at jeg ved flere lejligheder har udtalt, at et forbud mod klinikken ikke vil medføre, at der ikke blev foretaget inseminationer. En lovgivning af denne art ville ikke kunne håndhæves. Vi må erkende, at vi ikke kan lovgive os ud af alle livets forhold. Her er et meget komplekst område, hvor det også vil kunne resultere i unødvendig kontrol af enkeltindivider, hvis vi skulle regulere området og sikre en sådan lovgivnings gennemførelse.

Mange mener, at det bedste for et barn ville være at vokse op i en familie bestående af en far og en mor. Dette synspunkt har også fundet udtryk i loven om kunstig befrugtning, hvor det er en betingelse for behandling, at kvinden er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold med en mand. Denne bestemmelse har ved flere lejligheder været prøvet i Folketinget, men der har ikke været flertal for en ændring af kravet om et parforhold.”

Reklamer