B81: Koordineret foretræde

Download indlæg:

20020417_B81_mødrenes_indlæg (regnbuefamiliegruppens notat)

20020417_B81_NinaStorks_indlæg (Nina Storks notat)

20020330_B81_kommentar (LBLs høringssvar)

20020416_B81_kritik_af_SOS (LBLs supplerende notat)

20020327_Anm_om_foretræde

I 2001 var der folketingsvalg, som førte til regeringsskifte. Efter valget fremsatte Tove Videbæk et beslutningsforslag, 2001-02 II B 81. Dette forslag er det mest rendyrkede anti-regnbuefamilie-forslag til dato. Men i Venstre havde stemningen skiftet, og der var ikke så stor opbakning længere, og konsekvensen var da også, at forslaget faldt.

Da forslaget også forbød hjemmeinsemination, og da hjemmeinsemination ikke juridisk kan skelnes fra samleje, var forslaget et egentligt forbud mod at homoer får børn. Det var også konsekvensen i 1999-00, men dennegang var det udtalt.

Der var koordineret tre foretræder for Sundhedsudvalget samme dag. Først LBL, som havde fokus på forslagets argumentation, herefter Nina Stork, som havde fokus på virkeligheden i inseminationsklinikken , og endelig en gruppe mødre fra regnbuefamilier, som havde fokus på de eksisterende familier og deres erfaringer. [Gruppen var en ad hoc gruppe lavet til netop dette foretræde. Gruppens talsperson var vores egen  Ane Djørup.]

LBL refererede til den svenske Rigsdags redegørelse, Barn i homosexuella familjer. LGBT Danmark forventede, at Tove Videbæk ved LGBT Danmark’s foretræde ville søge at så tvivl om den svenske redegørelse ved at henvise til kritikken af denne. Derfor var forberedt et supplerende høringssvar, som ikke præsenteredes under den indledende fremlæggelse, men først blev givet til udvalget da Tove Videbæk stillede spørgsmålet.

Reklamer