Tove Videbæk reklamerer for LBLs lobbyvirksomhed

Af Søren Laursen [Bragt på http://www.lbl.dk]

Tove Videbæk håber på et ‘etisk flertal’ for sit forslag om at få lukket inseminationsklinikken. Samtidig gør hun udfald mod Landsforeningens lobbykampagne.

I en pressemeddelelse, som bringes nedenfor, håber Tove Videbæk fra Kristeligt Folkeparti, at der vil danne sig et ‘etisk flertal’ for hendes beslutningsforslag om at få lavet en lov mod Nina Storks jordemoderklinik og mod hjemmeinsemination.

Som omtalt tidligere af LBLweb, så er muligheden for at finde et flertal smuldret noget efter førstebehandlingen af forslaget, idet der kun er udelt støtte fra Kristeligt folkeparti og fra Dansk Folkeparti. Derimod er både Venstre og Konservative splittede, mens de resterende partier er udelt imod forslaget.

Landsforeningen for bøsser og lesbiske har, sammen med andre, ført en meget aktiv oplysningskampagne blandt politikerne, for at få dem til at forstå, at de fremførte argumenter for forslaget er rungende hule, og at forslaget er moraliserende og grundlæggende lovsjusk. Det undlader Tove Videbæk ikke at bemærke, idet hun håber på, at Folketingsmedlemmernes egne holdninger og værdier vil slå igennem.

Kalder på ‘etisk flertal’
Det ‘etiske flertal’, som Kristeligt Folkeparti forsøger at fæste sin lid til, skulle være et flertal, der ønskede at basere sin beslutning på forvanskede citater og opdigtede risikomomenter. Et flertal, som ønskede at benytte den myndighed, en lovgivende forsamling har, til at lave en lov, der ikke kan kontrolleres men som er et moraliserende slag i luften, og en lov, der cementerer forskelsbehandlingen af syge mennesker i Danmark. Se høringssvarene for yderligere uddybninger.

Her følger Tove Videbæks pressemeddelelse fra den 5. april i sin fulde ordlyd:

PRESSEMEDDELELSE:Etisk flertal må afgøre inseminationssag
Kristeligt Folkepartis sundhedsordfører Tove Videbæk håber på, at Folketingets etiske flertal træder i karakter i sagen om insemination af enlige og lesbiske

“Jeg er meget optimistisk og håber, at det etiske flertal bestående af de borgerlige partier manifesterer sig nu og stemmer for vores forslag ved den endelige behandling i Folketinget,” siger Tove Videbæk, der er sundhedsordfører for Kristeligt Folkeparti.

Folketinget behandlede i går et forslag fra KrF, der skal sikre, at børn, der kommer til verden ved kunstig befrugtning, har både en far og en mor. I dag er det kun læger, der må udføre kunstig befrugtning, undtagen når det drejer sig om insemination. Ikke-læger som for eksempel jordemødre må gerne inseminere enlige kvinder eller lesbiske par, og det er det hul i lovningen, Kristeligt Folkeparti vil have lukket.

“Som samfund må vi sikre børnene den bedst mulige startopstilling, og den får de med en far og en mor. Børnene skal have to køn at spejle sig i. Så er der nogle kvinder, der ikke får opfyldt ønsket om at blive mor, men i det her spørgsmål vejer hensynet til barnet tungest,” siger Tove Videbæk.

Kristeligt Folkeparti har tidligere stillet forslag om, at kun læger må foretage kunstig befrugtning. Forslaget blev dengang bakket op af de borgerlige partier, der i dag har flertal i Folketinget. Det nye forslag er sikret støtte fra KrF og DF, mens V, K og SF vil fritstille deres medlemmer.

“Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har ført en voldsom lobbyvirksomhed for at påvirke især de unge og nyvalgte folketingsmedlemmer til at stemme imod vores forslag. Derfor håber jeg, at det er folketingsmedlemmernes egne holdninger og værdier, der slår igennem,” siger Tove Videbæk.

Reklamer