Flertal mod insemination smuldrer

Af Søren Laursen [Bragt på http://www.lbl.dk]

Venstres ordfører talte ret imod forslag mod insemination til lesbiske

Ved aftenens folketingsdebat om Tove Videbæks beslutningsforslag om lov mod insemination af lesbiske talte både sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og Venstres ordfører Kim Andersen imod forslaget. Kim Andersen noterede dog, at Venstres folketingsgruppe er splittet, så nogle vil stemme for, men det fremstod som om, der er tale om et mindretal. Dansk Folkeparti støttede forslaget, mens også de Konservative er splittede.
Til gengæld er både, Socialdemokratiet, de Radikale, SF, og Enhedslisten enstemmigt imod, og dermed kan det blive svært for forslagsstillerne at trække et flertal hjem.

Venstre overrasker positivt
Den største og mest positive overraskelse i debatten, var Venstres meget konkrete og positive tilkendegivelse. Kim Andersen fremhævede, at han ikke så et behov for lægefaglig kontrol, ligesom han bemærkede, at mange børn vokser op uden en far. Og så gjorde han opmærksom på, at når lesbiske vælger at få børn, så er det meget velovervejet. Kim Andersens fremstilling var meget klar og tilfredsstillende.
Tove Videbæk spurgte, hvad der var sket siden sidst for to år siden, hvor et identisk forslag var til debat, og hvor Venstre støttede det. “Vi har i dag et mere nuanceret syn” svarede Kim Andersen affærdigende.
Også sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale tog klar afstand fra forslaget, og lå således i forlængelse af ministerens udtalelser fra slutningen af januar og begyndelsen af februar. Han nævnte dog også adskillige gange, at han for såvidt var tilhænger af den traditionelle familie, men at han ikke mente, at der kunne lovgives på denne måde. Han refererede i øvrigt gentagne gange til et igangværende udvalgsarbejde, som skal se på ikke-lægelige krav i forhold til regulering på familieområdet, herunder adoption.
Konservatives ordfører Else Theill Sørensen talte varmt for Tove Videbæks forslag ud fra forestillingen om de sande familieværdier, men noterede altså, at partiet var splittet. Lone Møller fra Socialdemokratiet gjorde igen en stor indsats i forsvaret for ubegrænset adgangen til insemination, og fortalte at hun stadigvæk skammer sig over, at Folketinget i 1997 indførte § 3 i loven om kunstig befrugtning, som siger, at kun kvinder, der er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold med en mand, kan blive behandlet med kunstig befrugtning af en læge.
Margrete Auken forsøgte at lægge bånd på satiren, da hun sablede forslaget ned, mens Enhedslistens Line Barfod var den mest uforbeholdne fortaler for, at familiedannelsen ikke hverken kan eller skal reguleres.

Reklamer