LBL til foretræde om barselsorlov

Af Søren Laursen [Bragt på http://www.lbl.dk]

LBL var onsdag morgen til foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Barselsorloven skal sikres i forhold til regnbuefamilierne.

Regeringen har sat fokus på barselsorlov, og vil give børnefamilierne bedre vilkår. Der er i den sammenhæng fremsat et lovforslag, hvori der blandt andet opereres med et helt års barselsorlov.

Det er imidlertid noget bekymrende, at forslaget forholder sig meget stringent til mænd og kvinder, eller fædre og mødre, hvorved nogle regnbuefamilier kunne tabes i et lovmæssigt tomrum. Her tænkes særligt på de mange lesbiske par, der i dag får børn ved insemination, og hvor med-moderen efterfølgende benytter sig af stedbarnsadoption til at opnå juridisk forældreskab. Med-moderen ligestilles i dag ikke med fædre, og det betyder f.eks., at hun ikke, som en far, kan få 2 ugers barselsorlov ved barnets fødsel.

Henvendelse til minister og udvalg
Landsforeningen for bøsser og lesbiske, LBL, har derfor rettet henvendelse både til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, som er det udvalg, der arbejder med denne lov. I brevet præsenteres problemstillingen, ligesom der gøres opmærksom på, hvorledes man i Holland har fundet en løsning.

Onsdag morgen mødtes landsnæstformand Ane Djørup og talsperson Søren Laursen fra LBL med udvalget for at sikre, at man er opmærksom på situationen. Dels fremhævedes hovedtrækkene, f.eks. at dette ikke har noget som helst at gøre med de seneste års megen debat om, hvem der må få børn, men at det derimod drejer sig om eksisterende familier.

Dels blev der givet tre eksempler på børnefamilier, der på forskellig vis har været berørt af problemet: 1) En familie hvor med-moderen fik tildelt 14 dages barsel af en pragmatisk arbejdsgiver, som syntes, at det skulle hun have, selvom loven ikke siger, hun er berettiget. 2) En familie, Anes egen, hvor med-moderen er selvstændig erhvervsdrivende, og derfor havde mulighed for, på egen regning, at passe en vis frihed ind mellem opgaverne. 3) En familie, hvor med-moderen er studerende og uden økonomiske midler.
Dette viser bredden af familierne, idet spørgsmålet om SU dog ligger udenfor den aktuelle lovs område.

Løsninger nu
Det er kun visse problemstillinger, der kan løses indenfor den aktuelle lov. Andre problemer skal løses, f.eks. i børneloven. Det er relativt sjældent, at en lov kommer til behandling, så derfor er det vigtigt at kunne nå så langt som muligt indenfor rammerne af en lov, der er taget til behandling. Derfor mener Landsforeningen, at det er vigtigt, at der allerede ved behandlingen af denne lov, sikres så mange rettigheder som muligt.