Den svenske udredning

Publikationen findes her: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/608

Kan også downloades her:

Barn_i_homosexuella_familjer_Del1

Barn_i_homosexuella_familjer_Del2

Barn_i_homosexuella_familjer_Del3

Barn_i_homosexuella_familjer_Del4

Reklamer