Notat til Etisk Råd

I 2000 udgav Etisk Råd nogle diskussionspjecer, som skulle understøtte den offentlige debat. Den første, Kvinders ret til børn, handlede bla. om lesbiskes adgang til kunstig befrugtning.

Rådet angav imidlertid ingen tidsramme for sit arbejde, ligesom der heller ikke opfordredes til dialog med Rådet. Det var således et passivt Råd ift. 1995, hvor den offentlige høring skabte megen respons og havde stor indflydelse på den endelige redegørelse.

Landsforeningen udarbejdede et notat om pjecen, som sendtes til Rådet sammen med baggrundsmateriale.

Pjecen blev udgivet i maj 2000 på et tidspunkt, hvor Folketinget var genstand for en meget dramatisk behandling af revisionen af lov om kunstig befrugtning, 1999-00 L 183.

Notatet blev sendt til Etisk Råd mens de drøftede den nye redegørelse om kunstig befrugtning, som udkom året efter.

Download notat:

20001108_DER_Kvinders_ret_til_børn