Homofamilierne reddet i ellevte time – men kun for en stund

[Bragt på http://www.lbl.dk]

Et flertal besluttede at forkaste ændringen af lov om kunstig befrugtning. De borgerlige partier vil imidlertid genfremsætte diskriminerende forslag i næste folketingssamling.

Af Søren Laursen, LBL, Retspolitisk Udvalg

Med 95 stemmer mod 71 (4 undlod at stemme) blev forslaget om ændring af lov om kunstig befrugtning forkastet. Lovforslaget var oprindeligt et regeringsforslag, men under 2. behandlingen blev vedtaget nogle ændringsforslag, som betød, at regeringen ikke længere kunne stå inde for det. Sundhedsminister Sonja Mikkelsen (S) meddelte derfor, at hun vill forsøge at samle et flertal for at vælte forslaget.

§3 fastholdt af massivt flertal

Yvonne Herløv Andersen (CD), formand for Sundhedsudvalget, stod i spidsen for et forslag om at fjerne §3, den paragraf, som siger, at kun kvinder, der er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold med en mand kan blive behandlet med kunstig befrugtning. Ved 2. behandlingen blev dette forslag imidlertid massivt nedstemt af Venstre, de Konservative, Dansk Folkeparti og Kristeligt Folkeparti samt halvdelen af de tilstedeværende socialdemokrater.

Folketinget gik efter jordemoderklinikken

Men meget værre gik det, da et snævert flertal af de samme borgerlige partier samt en håndfuld socialdemokrater besluttede at indføre en paragraf, der siger, at kun læger må udføre kunstig befrugtning. Målet med denne paragraf var at lukke jordemoder Nina Storks klinik, som tilbyder insemination til lesbiske og enlige.

Flertal muligt pga. andre ændringer

Ved 2. behandlingen blev også vedtaget andre forslag: Der blev indført brugerbetaling, samt mulighed for læger for at vælge patienter fra. Det var disse forskellige forslag, der gjorde det muligt at samle et flertal mod loven ved den endelige afstemning: Nogle var stærkt imod brugerbetaling, nogle mod sortering af patienter og nogle imod diskrimination af lesbiske og enlige.

Borgerlige varsler nyt angreb

Borgerligere politikere har udtalt, at de i næste folketingssamling vil genfremsætte de forslag, der blev vedtaget under 2. behandlingen. Det er altså kun en stakket frist, før lesbiske igen skal være genstand for angreb fra den lovgivende forsamling.

Den diskriminerende lov består

Med dette lovforslag forkastet, fastholdes loven om kunstig befrugtning i sin nuværende form. Det vil sige, det fortsat er forbudt for læger at tilbyde kunstig befrugtning til lesbiske og enlige, også selvom disse er syge f.eks. ved at have lukkede ægledere. Til gengæld kan ikke-læger godt tilbyde behandling, i praksis insemination, og dermed er Jordemoderklinikken Stork reddet.

Konsekvenserne af den faldne paragraf

Konsekvensen af at indføre den paragraf, der siger, at kun læger må udføre kunstig befrugtning, ville have været at kriminalisere enhver form for insemination, som ikke udføres af en læge, altså også hjemmeinsemination. Det er indlysende, at det aldrig vil kunne kontrolleres om dette forbud overholdes.

Folketinget ville bestemme over kvindens krop

Men det er vigtigt at huske intentionen med loven: At fratage visse danske statsborgere retten til at stifte familie. Kun kvinder, der boller med mænd, måtte blive mødre. Med et forbud mod hjemmeinsemination, som typisk også ville ramme de blandede familier, hvor en bøsse og en lesbisk får et barn sammen, ville man have frataget kvinden retten til at bestemme over sin egen krop.

Uhyggelig udvikling i det politiske klima

Forårets folketingsdebat viser en uhyggelig udvikling i det politiske klima. Det er i dag blevet helt legitimt at diskutere lovgivning på noget så personligt som familielivet. Et flertal i Folketinget ville lovfæste den heteroseksuelle kernefamilie. En sanktioneret familiepolitik er velkendt fra lande med fundamentalistisk præstestyre. Danmark er meget tæt på at følge trop. Det er det etiske valg, flertallet i Folketinget tog under 2. behandlingen.

Reklamer