Folketinget forbyder homobørn

[Bragt på http://www.lbl.dk]

Ved 2. behandlingen af lov om ændring af lov om kunstig befrugtning faldt Yvonne Herløv Andersens forslag om at fjerne §3 samtidigt med, at der sættes en stopper for Jordemoderklinikken Stork.

Af Søren Laursen

‘Det er dybt beskæmmende’ udtaler Bent Hansen, formand for Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL), ‘diskriminerende ud over enhver anstændig grænse. Men Landsforeningen står last og brast med Nina Stork. Vi må finde kreative løsninger. For eksempel lave en fond, som kan betale bøderne for overtrædelse af loven. Hvor langt vil de gå? Skal vi se mødre i håndjern blive ført bort af politiet mens de grædende børn ser på eller hvad?’

Dagens lovbehandling

Der havde været en lang debat i Sundhedsudvalget imellem 1. og 2. behandlingen af lovforslaget. I sin oprindelig udformning indeholdt det blot et forslag om at udvide den tilladte opbevaringstid for frosne ægceller.

Under udvalgsarbejdet kom der ikke mindre end 33 ændringsforslag. Yvonne Herløv Andersen var bannerfører for forslag nr. 2, som handlede om at fjerne §3, som er den paragraf der siger, at kun kvinder i ægteskab eller ægteskabslignende forhold kan blive behandlet.

I den endelige betænkning, er CD forslagsstiller på dette forslag, og det er tiltrådt af Socialdemokratiet og det Radikale Venstre.

Forslaget blev massivt nedstemt: 40 for og 79 imod. Det var de borgerlige partier sammen med en del socialdemokrater, det udgjorde flertallet.

Et andet ændringsforslag, nr. 17, sagde:
” § 18. Kunstig befrugtning med sæd må kun tilbydes af personer, der er læger eller under en læges ansvar”.
Forslagsstiller er Kristeligt Folkeparti, og det er tiltrådt af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

Forslaget sigter på at ulovliggøre Jordemoderklinikken Stork, som tilbyder insemination til alle, også lesbiske og enlige.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne: 63 for og 58 imod.

Lovforslaget skal til 3. behandling den 26. maj. Her vil loven formodentligt blive vedtaget, hvorefter der er sat en stopper for homobørn. Loven vil formodentligt træde i kraft straks.

Reklamer