1996-97 L 5: Udrag af 3. behandlingen

Tove Lindbo Larsen, ordfører (S)

“… Så var der spørgsmålet om, hvorfor jeg og andre socialdemokrater mener, at enlige ikke skal have adgang til kunstig befrugtning, og dér er det vores opfattelse, at vi mener, at et barn som udgangspunkt har krav på en far og en mor – så enkelt er det. Og det er barnets tarv, vi mener skal være afgørende, og ikke et spørgsmål om, hvorvidt man ønsker eller ikke ønsker sig et barn. Vi prøver altså at sætte os i barnets sted.”

Anne Baastrup (SF)

“Den argumentation vil jeg godt høre om fru Tove Lindbo Larsen egentligt har overvejet, for hele det her lovforslag går ud på at begrænse forskningens muligheder for at forhindre mangfoldighed, men fru Tove Lindbo Larsen vil altså alligevel på en statslig morals vegne have en styrende hånd, som vil forhindre de mennesker, som af den ene eller den anden grund ikke er gift eller samlevende med en mand, i at få et barn via en offentlig insemination, henholdsvis kunstig befrugtning.

Men kan fru Tove Lindbo Larsen da ikke se, at man derved forhindrer en mangfoldighed, som også kan tjene det barns tarv, som måtte blive født?

Og fru Tove Lindbo Larsen skal jo også gøre sig klart, at der stadig væk vil blive produceret børn; det vil bare blive under nogle helt andre forhold, hvor man ikke har den sikkerhed, som man har, når det foregår indenfor det offentlige system.”

Tove Lindbo Larsen (S)

“…Med hensyn til fru Anne Baastrups udtalelser om en begrænsning af mangfoldigheden vil jeg sige, at det er en grundlæggende opfattelse hos både mig selv og andre, at barnet som udgangspunkt skal have både en far og en mor. Det er det, der ligger i det. Og så kan vi selvfølgelig ikke løse alle sociale problemer med børns opvækst i et lovforslag imod barnløshed.”

Jørgen Winther (V)

“… hvis et par bestående af to lesbiske kvinder skal have mulighed for at få foretaget kunstig befrugtning, så skal en enlig kvinde selvfølgelig også have den mulighed, og hvis en enlig kvinde skal have den mulighed, skal hun også have lov til at adoptere – hvilket hun også har, men så skal to homoseksuelle mænd vel senere hen også have lov til at adoptere.

Og her er altså nogle holdninger, hvor vi i Venstre mener, at et eller andet sted på denne glidebane må vi sige stop, ogdér hvor de fleste af os siger stop, er dér, hvor vi siger, at udgangspunktet for et barn må være, at der er både en mor og en far, og da to lesbiske kvinder ikke har nogen som helst naturlig mulighed for at få børn, siger vi altså også nej til, at lesbiske kvinder skal tilbydes denne mulighed.”

Margrete Auken, ordfører (SF)

“… Det er jo interessant med alle de diskussioner, vi har om fædrenes nødvendighed, når folk skal skilles, hvorimod man altså ikke synes, set er så vigtigt, at de er der, når der skal laves børn. Jeg synes altså det er vigtigt, at de er der i begge tilfælde.

… Jeg mener, det er par, der får børn, og ikke enlige, men jeg vil godt gå med til, at vi kan lave kunstig befrugtning på enlige, hvis der er en kendt genetisk far

… Det er lige for at få et par bemærkninger ind om det, der foregår blandt de lesbiske i øjeblikket (…) Jeg synes det er lidt strengt, at man nu omtaler noget, der faktisk foregår i forholdsvis stor udstrækning, som om det er noget helt uforsvarligt. Det er det ikke. Det foregår på en helt forsvarlig måde, og det kan overhovedet ikke sammenlignes med de gamle illegale abborter, og hvad der nu ellers er blevet sagt i denne debat…”

Bruno Jerup (Enhedslisten)

“… Jeg er af den opfattelse, at hvis man så på antallet af børn, som blev født af enlige som konsekvens af en lov, hvor §3 ikke var med [dvs. uden forbud for lesbiske og enlige], så ville det i den store målestok tilføre et par håndfulde ekstra ud af de titusinder af børn, der lever sammen med enten deres mor, deres far, eller måske lever sammen med to kvinder eller to mænd. Det ville ikke være noget, som i den store sammenhæng ville give den store forskel.

Men det vil selvfølgelig betyde, at den mangfoldighed med hensyn til, hvordan børnene lever, og i hvilke familier de lever, som findes i det øvrige samfund, også vil være muligt i forhold til den kunstige befrugtning…”

Pia Kjærsgaard, ordfører (DF)

“… Må jeg så sige med hensyn til lesbiske kvinder og det ændringsforslag, der er, om fortsat at tillade kunstig befrugtning: Det er en gevaldig diskussion, og jeg kan godt forstå nogle af de synspunkter her, som har talt for det, men jeg må så sige, at for Dansk Folkepartis vedkommende mener vi, at det med mangfoldigheden vel egentligt også kan blive for mangfoldigt…”

Lone Møller (S)

“… Med den paragraf vi vedtog under anden behandlingen, afskærer vi en gruppe fra at få foretaget insemination under ordnede forhold. Og jeg er enig med dem, som har sagt, at vi er på vej tilbage til køkkenbordsteorien og kvaksalveriet. Det mener jeg ikke vi kan være bekendt sundhedspolitisk i et samfund, hvor der er en mulighed for at få foretaget det under ordnede forhold. I det tilfælde at man i dag ønsker en læges medvirken, ja, så har vi faktisk, hvis vi ender med at vedtage den paragraf, som den står nu, kriminaliseret, at læger medvirker.

Jeg vil meget appellere til, at man endnu engang tænker sig om. Jeg har fuld respekt for opfattelsen med, at et barn har krav på en far og en mor, men jeg har ikke respekt for, at man lukker øjnene for virkelighedens verden, og hvis man tror, at fordi man i dette Folketing vedtager, at det kun må være par, hvor der er en far og en mor, og at man så ikke mere som enlig vil få foretaget insemination, ja, så lever man altså i en verden, som ikke hører 1997 til…”

Aage Frandsen (SF)

“… i det omfang man vil have muligheden for kunstig befrugtning og man har det, så er det ikke noget med, at staten bagefter skal gå ind via lovgivning og sige, at der er nogle bestemte, der ikke må, fordi de ikke svarer til de opfattelser, man selv har. Ét er etik, noget andet er éns private moral.”

Flemming Oppfeldt (V)

“… Hvis en enlig kvinde vælger at gå til en privat klinik for at blive insemineret, så mener jeg ikke, uanset hvad vi ellers mener i Folketinget, at Folketinget kan forbyde, at læger medvirker til at kontrollere, at hiv-smitte ikke breder sig ved denne behandling. Vi vil bittert komme til at fortyde det, hvis vi ikke vedtager ændringsforslag nr. 1 [og dermed fjerner forbudet for lesbiske og enlige]. Jeg kender ikke ret mange andre steder i vor lovgivning, hvor vi forbyder læger at medvirke for at forhindre, at sygdom breder sig.” Sundhedsminister

Birte Weiss (S)

“… Derudover har fru Lone Møller stillet et ændringsforslag, som jeg også godt kan tilslutte mig. Det er en argumentation, som er vægtig, nemlig at man på den måde undgår, at der foregår insemination under nogle ikke betryggende forhold, og at man derved så også kan få en ordentlighed omkring dette her…”