Etisk Råd 1989 og 1995

Bilag 1: Etisk Råds sammensætning 1989 og 1995

F og I angiver, om medlemmet har stemt for eller imod at enlige og lesbiske skal have adgang til kunstig befrugtning

MEDLEMMERNE AF DET ETISKE RÅD 1995

I Domprovst Niels Henrik Arendt
I Forfatter, præst Asger Baunsbak-Jensen
I Rektor, dr.phil. Else Marie Bukdahl
F Informationschef, journalist Barbara Gram
I Læge, adjunkt Søren Holm
F Lektor, mag.art. Jørgen Husted
I Læge, cand.med. Ellen Kappelgaard
F Cand.mag., Ph.D., forskningslektor Lene Koch
I Professor, dr.scient. Ebba Lund
F Professor, overlæge, dr.med. Jens Ole Nielsen
F Professor Lars Nordskov Nielsen (formand)
F Lektor, dr.jur. Linda Nielsen
F Overlæge Sigurd Olesen
F Professor, overlæge, dr.med. Mikael Rørth
I Børnehaveklasseleder Inga Steiner Sørensen
I Lektor, lic.jur. Jørn Vestergaard
F(I) Miljøkonsulent, cand.psych. Marianne Wangsted (næstformand)
9 F vs. 8 I

MEDLEMMERNE AF DET ETISKE RÅD 1989

F Svend Andersen
I Rolf Bagger
F Lars Bolund
F Nanna Damsholt
I Ulla Fasting
F Iris Garnov
I Arn Gyldenholm
I Ole Jensen
F Holger Kallehauge (næstformand)
I Gunnar Kjær
F Else Marie Sejer Larsen (formand)
F Margareta Mikkelsen
F Jens Jørgen Pindborg
I Kirsten Rasmussen
F Margrethe Rømer Rassing
F Lars Adam Rehof
F Hanne Reintoft
11 F vs. 6 I