DCMRs notat om kunstig befrugtning

Eva Ersbøll fra Det Danske Center for Menneskerettigheder (Institut for Menneskerettigheder), udfærdigede et notat i forbindelse med lovarbejdet om kunstig befrugtning. Folketingets sundhedsudvalg havde bedt centret kommentere lovforslaget, “specielt vedrørende, at forslaget ikke stiller krav om en far forud for behandling for barnløshed.”

Det konkluderes:

“Enlige kvinder og kvinder i lesbiske parforhold vil således næppe under henvisning til ikke-diskriminationsprincippet kunne påberåbe sig en ret til at blive behandlet med kunstig befrugtning.

Om der af hensyn til barnets tarv skal stilles ‘krav om en far’, og om de derfor skal være afskåret fra en sådan behandling på grund af  Danmarks konventionsmæssige forpligtelser, er imidlertid et andet og mere tvivlsomt spørgsmål.” (Ersbølls fremhævelser)

Ikke desto mindre brugte fortalerne for forbuddet notatet som begrundelsen for forbuddet.

Download notatet:

1996-97-1_L5_19960502_IMR_Ersbølls_notat